Pe calea binecuvântării, 28 august

Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. Evrei 10:25

Niciodată să nu nutriți gândul că puteți fi creștini și totuși să vă închideți în voi înșivă. Fiecare este o parte a marii țesături a omenirii, iar natura și calitatea experienței voastre va fi determinată mai ales de experiențele celor cu care vă însoțiți… Deci, să nu părăsim adunările noastre.

Mulți afirmă că nu e nici un rău să te duci la un concert în defavoarea întâlnirii de rugăciune, sau să lipsească de la întâlniri în care servii Domnului transmit o solie din cer. Ești în siguranță dacă te afli acolo unde Hristos a spus că va fi și El…  Isus a spus: „Acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor”. Îți poți permite să alegi plăcerea și să ratezi binecuvântarea?

Dacă creștinii s-ar aduna unii cu alții, vorbind unul altuia despre iubirea lui Dumnezeu și despre prețioasele adevăruri ale mântuirii, atunci inimile lor s-ar reînviora și ei s-ar întări unul pe altul.

Toți ar trebui să aibă ceva de spus pentru Domnul, căci vor fi binecuvântați, dacă fac acest lucru. Se scrie o carte de aducere-aminte despre cei care nu părăsesc întâlnirile cu ceilalți, ci vorbesc deseori unii cu alții. Cei ce fac parte din rămășiță urmează să biruie prin sângele Mielului și cuvântul mărturisirii lor… Nu ar trebui să ne adunăm laolaltă pentru a rămâne în tăcere; Domnul nu-și va aduce aminte decât de cei care se adună pentru a vorbi despre cinstea și slava Sa și a spune despre puterea Lui; binecuvântarea lui Dumnezeu se va lăsa peste aceștia și vor fi înviorați.

Ar trebui să folosim fiecare ocazie de a ne așeza pe calea binecuvântării. .. Întrunirile bisericii, cum ar fi adunările de tabără, adunările din biserica locală și toate ocaziile în care se desfășoară o lucrare personală pentru suflete, sunt rânduite de Dumnezeu pentru a dărui atât ploaia timpurie, cât și ploaia târzie.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *