Unitatea desăvârșită va aduce succes – 5 iulie

Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Ioan 17:21

Îndemn pe poporul nostru să-și înceteze criticile și vorbirea de rău și să meargă la Dumnezeu în rugăciune serioasă, cerându-I să-i ajute să ajute pe cei rătăciți. Să se unească unul cu altul și cu Hristos. Să studieze capitolul șaptesprezece din Ioan și să învețe cum să se roage și cum să trăiască rugăciunea Domnului Hristos. El este Mângâietorul. El va rămâne în inimile lor, făcându-le bucuria deplină. Cuvintele Lui vor fi pentru ei ca pâinea vieții și în puterea astfel obținută vor fi în stare să dezvolte caractere care vor fi o onoare pentru de Dumnezeu. O părtășie creștină desăvârșită va exista între ei. Rodul care apare întotdeauna ca rezultat al ascultării de adevăr va fi văzut în viața lor.

Să facem din rugăciunea lui Hristos regula vieții noastre, ca să putem forma caractere care vor dezvălui lumii puterea harului lui Dumnezeu. Să se vorbească mai puțin despre diferențele minore și să existe o studiere mai sârguincioasă a ceea ce înseamnă rugăciunea Domnului Hristos pentru cei care cred în Numele lui. Trebuie să ne rugăm pentru unire și apoi să trăim în așa fel încât Dumnezeu să poată răspunde la rugăciunile noastre. O unitate perfectă – o unire cât mai apropiată de unirea care există între Tatăl și Fiul – aceasta va aduce succes eforturilor lucrătorilor lui Dumnezeu. – Manuscript 1, 1903.

Unirea totală cu Hristos și unul cu altul este absolut necesară desăvârșirii credincioșilor. Prezența lui Hristos prin credință în inimile credincioșilor este puterea lor, viața lor. Aceasta aduce unire cu Dumnezeu. „Tu în mine”. Unirea cu Dumnezeu prin Hristos face biserica desăvârșită. – Manuscript 182, 1905.

Cel care caută să-i slujească pe alții prin tăgăduire și sacrificiu de sine va primi acele calități ale caracterului care se recomandă singure înaintea lui Dumnezeu. El va dezvolta înțelepciune, adevărata răbdare,  toleranță, bunătate, compasiune. Acestea îi dau locul cel mai de seamă în împărăția lui Dumnezeu – Manuscript 165, 1898.

Nimic nu poate desăvârși unitatea în biserică decât spiritul de toleranță al Domnului Hristos. Satana poate semăna discordie; Domnul Hristos este Singurul care poate armoniza părțile în dezacord… Când voi ca lucrători individuali ai bisericii iubiți pe Dumnezeu în mod suprem și pe aproapele vostru ca pe voi înșivă, atunci nu va fi nici un efort ca să fiți una, va fi unitate în Hristos, urechile care să asculte despre alții vor fi închise și nimeni nu va accepta un reproș împotriva aproapelui său. Membrii bisericii vor prețui dragostea și unitatea și vor fi ca o familie mare. Atunci vom purta acreditările care vor mărturisi lumii că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume. Domnul Hristos a spus: ” Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” – Letter 29, 1889.

Devoționalul face parte din cartea ”Reflecting Christ”  de Ellen G. White.

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *