Domnul Isus a oferit un model de caracter – 27 ianuarie

Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. Coloseni 3:3-4

Lăsați lumina voastră să lumineze în fapte bune. Domnul Hristos a spus: ”Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.” Nu toți au aceeași lucrare de făcut; situații și talente diferite califică oamenii pentru diferite  tipuri de lucrări în via Sa. Unii vor ocupa poziții de mai mare responsabilitate decât alții; dar fiecăruia i se dă lucrarea sa. Și dacă își face lucrarea cu credincioșie și zel, atunci este un administrator credincios al harului lui Dumnezeu.

Dumnezeu nu intenționează ca lumina voastră să strălucească în așa fel încât cuvintele sau faptele voastre bune să vă aducă lauda oamenilor; ci ca Autorul oricărui bine să fie slăvit și înălțat. Domnul Isus a dăruit oamenilor, prin viața Sa, un model de caracter. Ce mică putere a avut lumea asupra Lui ca să-L modeleze după standardele sale! Toată influența ei a fost aruncată! ”Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.” Dacă noi am avea devotamentul Său pentru lucrarea lui Dumnezeu, făcând totul având ochiul îndreptat numai spre slava Sa, atunci am fi în stare să spunem împreună cu Domnul Hristos: ”Nu caut slava Mea.” Viața Sa a fost plină de fapte bune și este datoria noastră să trăim așa cum a trăit marele nostru Exemplu. Viața noastră trebuie să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și  atunci lumina va fi reflectată de la Isus către noi și noi o vom reflecta asupra celor din jurul nostru nu doar în vorbire și credință, ci în fapte bune și manifestând caracterul Domnului Hristos. Cei care reflectă lumina lui Dumnezeu vor prețui o dispoziție iubitoare. Ei vor fi veseli, binevoitori, vor asculta de toate cerințele lui Dumnezeu. Vor fi blânzi, cu spirit de sacrificiu și vor lucra cu iubire plină de devotament pentru salvarea sufletelor…

Toți cei care sunt adevărați purtători de lumină vor reflecta lumină asupra cărării celorlalți. Fie ca cei care au luat asupra lor numele Domnului Hristos să se depărteze de orice nelegiuire. Dacă vă supuneți cerințelor lui Dumnezeu și deveniți pătrunși de iubirea Sa, umpluți cu plinătatea Sa – copii, tineri și tineri ucenici vor privi la voi pentru a înțelege ce înseamnă evlavia practică. În felul acesta puteți fi mijloacele prin care pot fi conduși pe calea ascultării de Dumnezeu. Veți exercita atunci o influență care va trece testul lui Dumnezeu și lucrarea voastră va fi comparată cu aurul, argintul și pietrele prețioase, pentru ca va fi nepieritoare. – The Review and Herald, 16 octombrie 1888.

Devoționalul este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *