Domnul Hristos respectă drepturile fiecăruia – 14 ianuarie

În orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. Fapte 10:35

Domnul Isus ne cere să respectăm drepturile fiecărui om. Drepturile sociale ale oamenilor şi drepturile lor în calitate de creştini trebuie să fie luate în considerare. Toţi trebuie să fie trataţi cu rafinament şi delicateţe, ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu.

Creştinismul va face ca un bărbat să fie un gentleman. Hristos a fost curtenitor şi amabil chiar şi faţă de persecutorii Lui, iar adevăraţii Săi urmaşi vor manifesta aceeaşi atitudine. Priviţi-l pe apostolul Pavel când a fost adus în faţa conducătorilor. Discursul lui înaintea lui Agripa este o ilustrare a adevăratei curtoazii, precum şi a elocvenţei convingătoare. Evanghelia nu încurajează politeţea formală, obişnuită în lume, ci amabilitatea şi curtoazia care izvorăsc dintr-o adevărată bunătate a inimii.

Nici cea mai mare atenţie asupra comportamentului nu este suficientă pentru a elimina orice spirit de ceartă, orice judecată aspră şi orice vorbire necuviincioasă. Adevărata nobleţe nu se va manifesta niciodată, atâta vreme cât eul este considerat a fi scopul suprem. Iubirea trebuie să se afle în inimă. Motivaţiile unui creştin desăvârşit sunt izvorâte dintr-o iubire profundă faţă de Domnul lui. Preocuparea lui neegoistă pentru binele fraţilor răsare din rădăcinile dragostei lui faţă de Hristos. Iubirea conferă milă, bună-cuviinţă şi un comportament plăcut. Ea luminează chipul şi îmblânzeşte vocea, ea înnobilează şi înalţă întreaga ființă. – Slujitorii Evangheliei, p. 123

Unii dintre cei cu care intrăm în legătură pot fi aspri şi necurtenitori, dar, din acest motiv, voi să nu fiţi mai puţin curtenitori. Cel care doreşte să-şi păstreze respectul de sine trebuie să fie atent, ca să nu rănească inutil respectul de sine al altora. Această regulă ar trebui să fie păzită cu sfinţenie în tratarea celor mai necivilizaţi şi mai lipsiţi de bun-simţ dintre oameni. Voi nu ştiţi ce intenţionează Dumnezeu cu aceste persoane aparent nepromiţătoare. El a acceptat în trecut persoane care nu erau cu nimic mai promiţătoare sau mai atrăgătoare, iar ele au îndeplinit o mare lucrare pentru Dumnezeu. Impresionând inima, Duhul Său a adus la viaţă fiecare însuşire, făcând-o să lucreze cu putere. Domnul a văzut în aceste pietre aspre şi necizelate un material preţios, care va rezista la încercarea furtunii, a căldurii şi presiunii. – Slujitorii Evangheliei, p. 122

Fiți politicoși cu cei cu care veniți în contact. În felul acesta veți fi politicoși cu Dumnezeu. Lăudați-L pentru bunătatea Lui. Astfel sunteți martori pentru El și vă pregătiți pentru a locui în compania îngerilor. În această lume învățați cum să vă purtați   în familia Domnului Hristos în ceruri. – Manuscris 31, 1903.

Acest text este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *