Praf în bazinul de botez

Un prieten pastor medita asupra ritmului mic de creștere a bisericii sale. Singurul lucru pe care îl găsea cu regularitate în bazinul de botez, era praful.

Pe când se ruga stăruitor ca Dumnezeu să-l ajute să înțeleagă ce trebuia să schimbe, părea că aude pe domnul spunând: ”Oamenii aceștia se mănâncă unul pe altul. Nu  pot să îți încredințez noi membri. Poporul acesta a devenit carnivor” – era sigur că acesta era cuvântul pe care îl folosise Domnul-  ”și este frig aici. Trebuie să fii puternic doar ca să supraviețuiești, dacă ești membru aici.”

”Doamne, ce pot face ca să schimb atmosfera?” a întrebat pastorul.

”Atmosfera aceasta a cuprins întreaga biserică” păru să audă răspunsul. ”Începe cu comitetul bisericii.”

Și așa au făcut. La următoarea întâlnire, membrii comitetului au fost confruntați cu ambianța păcătoasă care se dezvoltase în biserică și plini de pocăință s-au predat harului lui Dumnezeu. Și El nu i-a dezamăgit.

După o perioadă semnificativă de adâncă cercetare a inimii a devenit clar că problema era suficient de serioasă pentru a fi adusă înaintea bisericii. Membrii bisericii au decis să nu mai critice. Dacă cineva vorbea negativ despre un membru, despre pastor, un musafir, sau un conducător al bisericii, persoana care auzea cuvintele de critică  era autorizată pur și simplu să se întoarcă și să plece. Ei au declarat critica interzisă în toată biserica.

Și acest lucru a dat rezultate. Nu peste noapte, desigur, dar în decurs de câteva luni climatul s-a schimbat. Fiul a început să strălucească. Factorul mormăit s-a stins treptat și bucuria i-a luat locul.

Nu mult după aceea, o femeie care nu mai participase până atunci a apărut la ușă într-o sâmbătă dimineață. Diaconi prietenoși au salutat-o și au întrebat-o dacă era nouă în zonă. Nu, doar că citise Biblia și întâlnise câteva întrebări la care nu putea răspunde. Când a spus pastorului ei că se întreba dacă nu frecventa biserica într-o zi greșită, acesta i-a sugerat să contacteze Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.

Câteva săptămâni mai târziu  a fost programat botezul ei.

Și nu a fost singura. Membrii au văzut că biserica lor era un loc sigur în care își puteau aduce prietenii și tot mai multe persoane au început să intre în biserică.

Între timp, prima femeie? Astăzi este instructor ajutor la Școala de Sabat. Iar bazinul de botez? Va fi greu să găsești praf în el acum.

Don Jacobsen  lucrează la departamentul de rugăciune al Diviziunii Nord Americane.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *