Ziua 92 – Miercuri, 24 iunie

Suntem noi gata să ne întâlnim cu Mirele?

IMG_1793aPasaj biblic de meditat: Matei 25:1-13

Verset cheie: ”Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.” Matei 25:4

Sunt pastor adventist de ziua a șaptea. Mă rog, studiez Biblia în fiecare zi. Știu și cred din toată inima adevărurile biblice care ne sunt atât de dragi. Dar tocmai mi-am dat seama că toate acestea îmi dau doar 50%  șanse de a fi gata pentru revenirea lui Isus. De unde am luat procentul? Chiar Domnul Isus l-a dat.

În Matei 25, Isus ne spune parabola celor 10 fecioare. Toate au o credință sinceră (sunt fecioare, vezi Apocalipsa 14:4). Toate au adevărul biblic (lămpile, vezi Psalm 115:105).și totuși cinci sunt înțelepte și cinci neînțelepte. Cinci ajung să fie cu Isus și cinci aud cuvintele îngrozitoare, pe care li le spune El: ”Nu vă cunosc”. A avea asigurarea că Îl cunoaștem pe Isus înseamnă totul – înseamnă că suntem printre fecioarele înțelepte. Care este acel singur lucru care distinge fecioarele înțelepte de cele neînțelepte? Fecioarele înțelepte au destul ulei în vas.

Ce reprezintă uleiul din parabolă? În Zaharia 4, descoperim o viziune incredibilă despre un sfeșnic, care are mereu ulei care curge din doi pomi și alimentează fiecare lampă. Versetul cel mai important este numărul 6: ”Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor.” Singurul lucru care ne va ajuta până la sfârșit este darul Duhului Sfânt. Avem nevoie să cunoaștem Biblia pentru noi înșine, avem nevoie să urmăm poruncile ei, dar dacă nu-L cunoaștem pe Isus îndeaproape – fiind umpluți cu Duhul Sfânt – atunci suntem doar fecioare neînțelepte, care au doar o formă de evlavie.

”Cei reprezentați prin fecioarele nechibzuite, nu sunt ipocriți. Ei au considerație față de adevăr, l-au apărat și l-au susținut. unii ca aceștia se simt atrași către cei care cred adevărul, dar nu s-au supus cu totul lucrării Duhului Sfânt. Ei n-au căzut pe Stânca, Isus Hristos, și n-au lăsat ca firea lor cea veche să fie sfărâmată.” (Parabolele Domnului Hristos, p.411). Noi trebuie să permitem Duhului să facă o lucrare de transformare profundă. Trebuie să-L cunoaștem pe Isus ca pe Unul care ne salvează astăzi din păcat, altfel mâine nu vom avea nici o speranță pentru veșnicie.

”Duhul lucrează asupra inimii omului, în măsura în care acesta dorește și consimte ca Duhul să sădească în el o natură nouă, dar cei reprezentați prin fecioarele neînțelepte au fost mulțumite cu o lucrare superficială. Ei nu cunosc pe Dumnezeu. N-au studiat caracterul Lui, n-au avut comuniunea cu El, deci ei nu cunosc, nu știu cum să se încreadă în El, cum să privească la El și să trăiască. Slujirea lor înaintea lui Dumnezeu degenerează în formalism” (Parabolele Domnului Hristos, p.411).

Ca adventiști de ziua a șaptea care trăim chiar la marginea veșniciei, trebuie să fim siguri că Îl cunoaștem pe Dumnezeu la un nivel profund, practic, care produce transformare. Noi nu avem timp să ne lăsăm distrași de nici un alt interes în viață.

Ce înseamnă asta în mod practic? Unul dintre cele mai bune exemple este istorisirea celor care așteptau cu seriozitate revenirea lui Isus în 1844. Ellen White, care a făcut parte din această mișcare, descrie atitudinea de veghere continuă a primilor credincioși: ”Cu grijă și solemnitate, cei care au primit solia au ajuns la timpul când sperau să-L întâmpine pe Domnul. În fiecare dimineață simțeau că prima lor datorie era să-și asigure dovada că Dumnezeu i-a primit… Asigurarea aprobării Mântuitorului le era mai necesară decât hrana zilnică, iar dacă vreun nor le umbrea mintea, ei nu se odihneau până ce acesta nu era îndepărtat.” (Istoria mântuirii, p.371).

Ce exemplu! Învăț că și eu, nu pot termina întâlnirea de dimineață cu Isus, fără să știu că nu există nimic care să mă despartă de prezența Sa iubitoare. Fără această înviorare, nu-mi pot petrece ziua. Trebuie să știu că am ulei în lampa mea – trebuie să fiu umplut cu Duhul!

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată, vrem să-Ți permitem să ne pregătești pentru apropiata Ta venire. Iartă-ne pentru că ne mulțumim cu o lucrare superficială a inimii, doar cu o formă de evlavie. Te rugăm să ne umpli cu Duhul Tău Cel Sfânt. Ajută-ne să Te cunoaștem pe Tine și caracterul Tău. Dă-ne determinarea de a nu pleca de la timpul personal petrecut cu Tine până ce nu știm că păcatele noastre sunt acoperite de sângele Tău și noi suntem acceptați înaintea Ta. Îți mulțumim că tânjești să ne umpli cu Duhul Tău. Te rugăm să pui ulei în lămpile noastre!

Scris de: Zac Page

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă ca Duhului Sfânt să fie turnat în mod atât de puternic la Sesiunea Conferinței Generale, încât oamenii care intră în clădirea Alamodomului să simtă  foarte clar prezența lui Dumnezeu.
  2. Rugați-vă ca Duhului Sfânt să fie turnat în mod atât de puternic asupra bisericii noastre, încât să ne umilim inimile, să ne pocăim și să ne împăcăm unii cu alții, astfel încât să putem înainta ca popor, cu putere și să încheiem lucrarea.
  3. Rugați-vă ca tema: ”Scoală-te! Luminează-te! Vine Isus!” să capete o nouă semnificație pentru toți adventiștii de ziua a șaptea la această Sesiune a Conferinței Generale, și ca noi să ne simțim constrânși să ieșim și să răspândim Evanghelia pretutindeni câtă vreme ușa timpului de probă este încă deschisă.
  4. Rugați-vă pentru întâlnirile din Sabatul din 4 iulie, când accentul va fi pus asupra Bisericii în misiune. Rugați-vă ca Dumnezeu să călăuzească și să conducă toți vorbitorii, prezentatorii și muzica împărtășită astfel încât să fie cu adevărat o sărbătoare în cinstea Domnului.
  5. Rugați-vă ca Dumnezeu să dea înțelepciune comitetului de numiri în care vor fi nominalizate poziții cheie din conducerea Conferinței Generale (președintele, secretarul executiv, trezorierul și conducătorii departamentelor) precum și conducerile Diviziunilor.
  6. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă în față conducători evlavioși, umili și dispuși să învețe; lideri care vor asigura o conducere având în centru pe Hristos, pentru ca biserica Sa să-și îndeplinească față de această lume însărcinarea dată de Cer.
  7. Rugați-vă pentru discuțiile și voturile care vor fi luate cu privire la modificările tehnice ale constituției și regulamentelor Conferinței Generale. Rugați-vă ca aceste modificări să fie clare și să cuprindă ceea ce este necesar pentru a ajuta organizația să funcționeze bine.
  8. Rugați-vă ca mulți să se înscrie și să participe la noile inițiative de Redeșteptare și Reformă care vor fi lansate, inițiatice ce vro include: Credeți în profeții Săi și Uniți în rugăciune.
  9. Rugați-vă pentru o revărsare specială a Duhului Sfânt asupra conducerii și delegaților Diviziunii Africii Centrale și de Est în timp ce ei se pregătesc din punct de vedere spiritual pentru sesiunea Conferinței Generale.
  10. Rugați-vă pentru binecuvântarea Duhului Sfânt asupra conducerii și delegaților Diviziunii Euro-Asia în timp ce ei se pregătesc din punct de vedere spiritual pentru sesiunea Conferinței Generale.

”Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.” Psalm 20:7

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *