Ziua 89 – Duminică, 21 iunie

Vindecare prin Unitate

Day89-300x221Pasaj biblic de meditat: Isaia 61:1-3

Verset cheie: „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea.” Isaia 61:1

 

Ultimul blog pe care l-am scris, intitulat ”Libertatea adusă de iertare” a declanșat mai multe răspunsuri decât mi-aș fi putut imagina. Am ajuns la înțelegerea copleșitoare că probabil mai mult ca niciodată, biserica noastră este plină de inimi zdrobite.

Rănile din familia bisericii sunt mai profunde decât ne permitem să recunoaștem și, în timp ce ca și corp de credincioși ne luptăm cu problemele vieții de fiecare zi, este evident că vrăjmașul face ravagii printre noi cu rănile care dor adânc în inimile noastre. Orice încercăm să ascundem de lumina lui Hristos – fie că este vorba de copiii noștri care rătăcesc de la calea sfințeniei, căsniciile noastre care se destramă, ură, sinucidere, abuz sau imoralitate – practic ne sufocăm sub un văl de întuneric care este înrădăcinat în starea serioasă de durere și  în lipsa de unitate din trupul bisericii.

Adesea în munca mea zilnică mă confrunt cu o durere inexplicabilă care îmi stoarce inima de orice dorință de viață. În price parte m-aș întoarce, dau de durere și disperare.

Dar, încă odată îmi amintesc de cuvintele Domnului nostru din Isaia 61:1-3. Ele vorbesc despre faptul că, a fi o sursă de vindecare și speranță pentru cei pierduți în disperare este chemarea mea și a ta. Dumnezeu ne-a trimis pe fiecare din noi să alinăm pe cei cu inima zdrobită: asta îi include pe cei răniți de cei dragi sau chiar marginalizați de comunitățile din care fac parte. El ne-a chemat să proclamăm libertatea acelora care (în mod legal) sunt captivii vrăjmașului – celor care cu bună știință aleg să ia parte la activități care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. În timp ce ei nu au puterea de a se elibera, rugăciunile noastre ii pot ajuta să fie eliberați! Dumnezeu ne cheamă și să dăm speranță celor deprimați, care își doresc să moară pentru că se simt atât de singuri într-o lume plină de cruzime.

Victime de război sunt în ambele tabere. De aceea Dumnezeu are nevoie ca noi, ca biserică, ca trup al lui Hristos să ne unim în rugăciune pentru a elibera captivii întunericului, prizonierii abuzului fizic, emoțional și sexual, și pe mulți alții.

De asemenea, ar trebui să ne cercetăm inimile și să vedem dacă intenționat sau nu, am disprețuit și am marginalizat pe unii oameni în bisericile noastre. Suntem chemați să oferim și acestor proscriși  speranță și vindecare, curaj și dragoste. Și în timp ce ne rugăm pentru ei, vom vedea cum se va evapora antipatia noastră față ei. Da, este timpul ca  aceste bariere să cadă și să aibă loc vindecarea relațiilor acestea.

Sora White ne mustră prin cuvintele: „Nu a fost dată nici o indicație cu privire la faptul că creștinii trebuie să se depărteze unii de alții. Prin dragostea și unitatea noastră trebuie să reflectăm caracterul lui Hristos.” (Review and Herald, April 27, 1897, par. 7).

Dacă vrem să  fim uniți în împlinirea misiunii noastre, dacă vrem să salutăm revărsarea Duhului Sfânt, și dacă vrem să oferim speranță si vindecare unei lumi care piere, trebuie să îi permitem lui Dumnezeu să vindece rănile dintre noi. Trebuie să venim laolaltă în unitate și dragoste, văzându-ne unii pe alții așa cum ne vede Hristos pe noi. Acest timp de unitate va aduce vindecare și astfel vom putea înainta cu puteri noi ca un trup unit, iar bisericile noastre vor începe să înflorească din nou.

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată iubitor, iartă-ne că ne lăsăm distrași de la misiunea noastră prin preocupări lumești ale vieții noastre personale. Ne ciondănim între noi atât de mult încât am pierdut din vedere chemarea Ta de a sluji celor răniți din familia bisericii noastre. Nu ți-am permis să vindeci nici rănile din propriile noastre inimi. Unește-ne Doamne, unește-ne în misiunea din Isaia 61, să devenim slujitori ai Tăi care să aibă grijă de cei mâhniți din bisericile noastre. Fie ca noi să devenim o coroană de frumusețe în loc de cenușă, uleiul bucuriei în loc de plânsete, și o haină de laudă în loc de un spirit apăsat. Să ne unim la piciorul crucii ca să primim vindecarea Ta, pentru ca mai apoi să putem împărtăși această speranță de vindecare cu restul lumii. În numele lui Isus, Amin!
De: Shanter Alexander

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1.  Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra delegaților și asupra participanților la sesiunea Conferinței Generale, San Antonio, 2015, astfel încât să fie convinși să renunțe la mândrie, vorbire de rău și a cere să fie aleși în anumite poziții; ci mai degrabă să caute în umilință binecuvântarea lui Dumnezeu- cea mai mare onoare a cerului – chiar dacă sunt preferați alții  decât ei.
  2. Rugați-vă ca în fiecare dimineață, când delegații întră în Alamodome, să simtă plăcuta prezență a Domnului și să caute să se poarte și să vorbească într-un mod care să slăvească cu adevărat pe Dumnezeu.
  3. Rugați-vă ca Dumnezeu să pună (sau să păstreze) acei conducători de departament și acei lideri care Îl vor slăvi cel mai mult, promovând misiunea bisericii la sediul Conferinței Generale.
  4. Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze echipa  de știri și comunicații  a Conferinței Generale pentru a raporta ceea ce se petrece în timpul Sesiunii tuturor celor care urmăresc, căutând în același timp să aducă slavă și cinste lui Dumnezeu
  5. Rugați-vă pentru cei care lucrează acum în spatele scenei, la planificare și logistică pentru sesiunea Conferinței Generale din San Antonio, ca să se sprijine pe puterea lui Dumnezeu și nu pe capacitățile lor pentru a pune la punct fiecare detaliu.
  6. Rugați-vă pentru a se pune accentul atât la nivel personal, cât și la nivelul întregii biserici asupra citirii zilnice a Bibliei prin inițiativa ”Redeșteptat prin Cuvântul Său” și a trăirii învățăturilor.
  7. Rugați-vă pentru o recunoștință din suflet și o acceptare deplină a scrierilor Spiritului Profetic, ca fiind aplicabile azi și ca membrii și conducerea bisericii să citească aceste materiale în mod regulat.
  8. Rugați-vă pentru ca programele pentru tineret și copii să fie cu adevărat înălțătoare pentru cei tineri , stimulându-i să caute la o relație mai strânsă  cu Dumnezeu.
  9. Rugați-vă pentru un interes și un sprijin sporit al tuturor membrilor bisericii și a  conducătorilor în instruirea tinerilor noștri pentru a fi misionari, făcând planuri mai degrabă pentru veșnicie, decât pentru ei înșiși și lume.
  10. Rugați-vă ca miile de oameni care au fost inspirați să se roage pentru biserica noastră în timpul acestor 100 de Zile, să nu privească sfârșitul Sesiunii ca fiind momentul în care să oprească rugăciunile, ci rugăciunile lor să fie și mai fierbinți până ce făgăduința lui Isus de revărsare deplină va fi împlinită și El Se va întoarce pe norii slavei.

„Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că TOATE LUCRURILE sunt cu putință la Dumnezeu…” Marcu 10:27

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *