Ziua 65 – Joi, 28 mai

Am eu oare o bârnă în ochi?

Day65-300x225Pasaj Biblic de meditat: Matei 7:1-6

Verset cheie: “De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? ” Matei 7:3

De-a lungul anilor am înfruntat multe încercări și probleme, pe care de cele mai multe ori le-am pus pe seama acțiunilor celorlalți. Mi-am spus iar și iar: „Oh dacă el/ea s-ar schimba” sau „Dacă măcar ar face lucrurile diferit, nu am fi în această situație dificilă.”

Este atât de ușor să arătăm cu degetul spre ceilalți și să ignorăm propriile noastre defecte de caracter și luptele noastre. La urma urmei, dacă ne comparăm cu alții, de obicei nu facem chiar rău, asta cel puțin din perspectiva noastră subiectivă.

Oricum, în timp, am început să recunosc că multe dintre problemele mele nu sunt deloc vina altora. De fapt, poate chiar eu am fost parte din problemă. Poate că am fost plină de mândrie, mânie și o atitudine neiertătoare. Poate că felul în care am vorbit nu a fost plin de dragoste. Poate chiar eu am fost ipocritul, ignorând bârna din propriul meu ochi! M-am rugat ca alții să se schimbe, dar poate că Dumnezeu trebuie mai întâi să mă schimbe pe mine!

A fost un drum dificil, dar cu cât m-am apropiat mai mult de Isus, am recunoscut că am mai multe păcate și slăbiciuni decât am crezut vreodată posibil. Și pe măsură ce îi cer lui Dumnezeu să îmi dea o inimă nouă, atitudinea mea față de alții și perspectivele mele despre viață au început să se schimbe. În loc să critic și să condamn pe aceia cu care nu sunt de acord, am început să mă rog pentru ei. În loc să bârfesc și judec, i-am cerut lui Dumnezeu să mă învețe cum să iubesc.

Ellen White scrie: „Niciunui om nu i s-a încredințat lucrarea de a judeca pe alții. „Nu judeca” spune Mântuitorul, „ca să nu fii judecat; pentru că cum ai judecat vei fi judecat și cu ce măsură ai măsurat, vei fi măsurat.” Acela care își ia singur puterea de a judeca și critica pe alții, se face singur vulnerabil aceluiași nivel de judecare și critică. Cei care sunt gata să condamne pe frații lor, ar face mai bine să examineze faptele și caracterul lor înșiși. O astfel de examinare făcută cu sinceritate, va descoperi faptul că și ei au defecte de caracter și au făcut greșeli colosale în lucrul lor. Dacă marele Judecător se va ocupa de oameni așa cum o fac ei față de frații și colegii lor de muncă, ei l-ar privi pe El ca fiind lipsit de bunătate și milă.” (Christian Leadership, p. 59).

Pe de altă parte, „Când aceia cărora Dumnezeu le-a încredințat răspunderea de conducători se tem şi tremură înaintea Lui din cauza răspunderii lucrării; când îşi simt propria lor nevrednicie şi-L caută pe Domnul în smerenie, când se curăţă pe ei înşişi de tot ce-I este neplăcut, când se roagă stăruitor de El până ştiu că au iertare şi pace, atunci Dumnezeu Se va manifesta prin ei. Atunci lucrarea va merge înainte cu putere.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 50).

Așa că, în loc să ne concentrăm pe slăbiciunile și defectele altora, să-I cerem lui Dumnezeu să scoată bârnelor din ochii noștri. Să-I cerem să ne schimbe inimile. Numai atunci va fi posibil ca lucrarea Sa să meargă înainte cu putere!

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tatăl nostru, în timp ce continuăm să ne rugăm pentru biserica noastră, Te rugăm să faci o lucrare mai profundă în inima fiecăruia dintre noi. Este ușor să ne criticăm unii pe alții și chiar și pe liderii noștri, în special atunci când e vorba de persoane care nu gândesc și nu acționează așa cum credem noi că ar trebui să o facă. Dar în loc să bârfim și să arătăm cu degetul, Îți cerem să pui reflectorul pe inimile noastre. Arată-ne unde am lăsat ca păcatele să ne separe de Tine. Arată-ne unde am greșit și apoi schimbă-ne pentru ca să putem merge înainte prin puterea Ta, împărtășind dragostea Ta lumii. Astăzi, ne umilim inimile înaintea Tronului Tău. În numele lui Isus, Amin.

Scris de: Kat Taylor

Traducere: Sarah Ștefan

Paragraf suplimentar:

Caracterul fiecărui lucrător ar trebui păzit cu gelozie de frații pastori. Dumnezeu spune: „Nu vă atingeți de unșii Mei şi nu faceți niciun rău prorocilor Mei!” (1 Cronici 16:22) Dragostea și încrederea ar trebui prețuite. Lipsa acestei iubiri și a încrederii unui pastor în celălalt nu numai că nu crește fericirea celui deficient, dar făcând pe fratele său nefericit, este el însuși nefericit. În dragoste există o putere mai mare decât s-a găsit vreodată în dezaprobare. Iubirea își va croi calea topind barierele, în timp ce blamarea va închide orice cale de acces către suflet. (Slujitorii Evangheliei, 1892, p.95)

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1.  Rugați-vă ca ceea ce a promis Dumnezeu – revărsarea Duhului Sfânt să se întâmple în cele din urmă în generația noastră!
  2. Rugați-vă ca Dumnezeu să facă o lucrare puternică în biserica noastră și mai ales în inimile noastre… căci noi suntem Biserica Sa – și să înceapă cu noi!
  3. Rugați-vă ca delegații să fie pregătiți spiritual și venind la sesiunea Conferinței Generale să fie pe lungimea de undă a voinței lui Dumnezeu, căutând cu stăruință voia Lui pentru deciziile pe care le vor lua.
  4. Rugați-vă ca Dumnezeu să pună conducătorii pe care El îi vrea în cadrul tuturor alegerilor care vor avea loc în toată lumea la Conferința Generală, la Întâlnirile de Sfârșit de An, etc. (Mulți conducători se pensionează!)
  5. Rugați-vă ca cei care părăsesc poziții de conducere să poată pleca cu grație, iar cei care intră pe poziții de conducere să facă acest lucru cu umilință, recunoscând că nu pot face nimic prin ei înșiși, ci doar prin puterea lui Dumnezeu!
  6. Rugați-vă pentru claritate în gândire și concentrare pentru toți delegații pe durata întrunirilor importante și de luare a deciziilor.
  7. Rugați-vă pentru ca liderii și laicii bisericii noastre să petreacă mai mult timp în studiu și rugăciune, permițând lui Dumnezeu să ne conducă pe deplin, ca biserică, după voia Sa.
  8. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să fie turnat asupra delegaților Departamentului Comunicații al Conferinței Generale (3) venind de la Maryland, în  timp ce se pregătesc pentru sesiunea Conferinței Generale.
  9. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra delegaților Departamentului  Educație al Conferinței Generale (5) venind de la Maryland, în  timp ce se pregătesc pentru sesiunea Conferinței Generale.
  10. Rugați-vă pentru un sprijin și un interes sporit din partea tuturor membrilor  și administratorilor bisericii în menținerea educației adventiste  de ziua a șaptea într-o formă pură în școlile noastre.

”În timp ce ne rugăm lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, El va realiza în noi blândețea și smerenia inimii, o dependență conștientă de El pentru a primi ploaia târzie care ne desăvârșește. Dacă vom cere cu credință binecuvântarea, o vom primi, așa cum a făgăduit Dumnezeu.” Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 508

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *