Ziua 64 – Miercuri, 27 mai

Chemare la o cercetare smerită a inimii

Day64-300x200Pasaj biblic de meditat: 2 Cronici 7:12-18

Verset cheie: „Dacă poporul Meu, peste care este chemat numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea și se va abate de la căile lui rele, atunci îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara.” 2 Cronici 7:14

Simt o puternică dorință ca la această întâlnire [urma Sesiune Conferinței Generale] trebuie să venim într-o relație corectă cu Dumnezeu. Se poate să avem ambiție puternică, e posibil să avem toată ambiția; se poate să avem toată activitatea necesară să o avem; dar până nu vom fi aproape de Mântuitorul, până ce puterea și harul Său nu sunt cu noi în mod individual, putem să fim siguri că plecăm din acest loc gândindu-ne că nu am avut o întâlnire prea frumoasă.

Stă în puterea noastră să decidem personal ce trebuie să reprezinte această întâlnire pentru noi. De la ultima adunare a Conferinței Generale, în dreptul fiecăruia s-au făcut înregistrări în cărțile cerești și la  această întâlnire se vor mai face. Ori de câte ori ne adunăm împreună, îngerii lui Dumnezeu sunt aici. Dar și îngerii căzuți sunt tot aici.

Dacă ne-am neglijat datoriile, dacă am venit la această întâlnire nepregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu, nepregătiți să ne închinăm Lui în duhul adevărului și în frumusețea sfințeniei, haideți ca la începutul acestei întâlniri să ne smerim inimile înaintea lui Dumnezeu, să punem de-o parte tot ce se interpune între sufletele noastre și El.

Simt o dorință puternică pentru ca această întâlnire să fie una în care Dumnezeu să poată domni. Este un timp important, un timp foarte important. O lucrare măreață așteaptă să fie făcută. Dar succesul acestei întâlniri depinde de fiecare dintre noi, individual. Putem face din această întâlnire una cu atmosferă cerească. Noi înșine putem face din ea fie cer fie iad, pe baza a ceea ce alegem.

La această întâlnire sunt de luat decizii solemne și importate, iar Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să fim într-o relație corectă cu El. Dumnezeu vrea ca noi să ne rugăm mult mai mult și să vorbim mult mai puțin. El vrea ca să ne păstrăm ferestrele inimii deschise către cer. Pragul cerului este inundat de lumina slavei lui Dumnezeu și El va lăsa această lumină să strălucească în inima fiecărei persoane de la această întâlnire, care va alege să stea într-o relație corectă cu El.

Dumnezeu vrea să stați într-o poziție care îi va permite să sufle Duhul Său peste voi, unde Hristos va locui în inimă. El vrea ca la începutul acestei întâlniri să vă lepădați de orice purtați în inimă care aduce discuții, luptă, disensiuni, murmurări. Noi avem nevoie mult mai mult din Hristos și deloc din eul nostru personal. Mântuitorul ne spune: „Fără mine nu puteți face nimic.”

Haideți să ne prindem de bogățiile minunate pe care El le are pentru noi. Dumnezeu este dispus să facă lucruri mărețe pentru noi. Dar cărăm cu noi o așa încărcătură de diformitate încât nu mai rămâne loc pentru El. El nu poate sta pe tronul inimii,, pentru că nu este loc pentru El acolo. Faceți-I loc!

El bate, bate la inima voastră. Deschideți ușa și lăsați-L înăuntru. Goliți-vă inima de tot egoismul trăind corect, mâncând corect, gândind corect. Încoronați-l pe Mântuitorul în inima voastră. Cu brațul Său puternic El  înconjoară neamul omenesc în timp ce cu celălalt braț Se prinde de tronul Celui Infinit.

Eu sunt flămândă după Spiritul lui Dumnezeu. Sunteți voi, fraților? Sufletul meu tânjește după El. Fie ca Domnul să ne ajute să facem pași în direcția cerului.

de Ellen White

(Acest mesaj este extras dintr-un discurs susținut de Ellen G. White pe 28 Martie 1901, în Battle Creek, Michigan, la o adunare a liderilor de publicații. În timp ce doamna White vorbea, gândul ei s-a îndreptat de la această mică întâlnire spre sesiunea Conferinței Generale, care începea peste câteva zile, pe 2 aprilie. Este vorba de aceeași sesiune după care ea declarat îndurerată  „Ce ar fi putut fi..” dacă delegații ar fi acordat atenție îndemnurilor Duhului Sfânt. Rândurile de mai sus sunt luate din Manuscrisul 29, 1901, Predici și discursuri, vol.2, p.151-155.)

Traducere: Sarah Ștefan

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă ca “Ceea ce ar fi putut să fie” în 1901 în biserica noastră, să se întâmple în această generație și ca Duhul Sfânt să fie turnat dându-ne putere să ne umilim inimile și să îndreptăm ceea ce s-a greșit pentru a încheia lucrarea Sa cu putere.
  2. Rugați-vă ca în timpul sesiunii Conferinței Generale să  avem ”O experiență a Camerei de Sus” așa cum au avut ucenicii la Ziua Cincizecimii, și să fim astfel împuterniciți și echipați să vestim lumii întregi pe Hristos așa cum au făcut-o ei.
  3. Rugați-vă ca vorbitorii să fie pregătiți și unși cu Duhul Sfânt, și ca inimile participanților să fie pregătite pentru ascultarea soliilor.
  4. Rugați-vă ca delegații și conducătorii să-și ia timp să se roage împreună și să viziteze sala F – camera de rugăciune din clădirea Alamodomului.
  5. Rugați-vă ca tinerii, juniorii, secțiunile primară, grădiniță și primii pași să trăiască experiența redeșteptării la aceste întâlniri. Și ca Dumnezeu  să ajute instructorii să se pregătească.
  6. Rugați-vă pentru o revărsare Duhului Sfânt asupra delegatului Mario E. Ceballos de la Departamentul pentru Capelani al Conferinței Generale,  în  timp ce se pregătește pentru participarea la sesiunea Conferinței Generale.
  7. Rugați-vă pentru o revărsare Duhului Sfânt asupra delegaților (2) Departamentului  Slujirea Copilului de la Conferința Generală, venind de la Maryland, în  timp ce se pregătesc pentru sesiunea Conferinței Generale.
  8. Rugați-vă pentru unitate în fiecare biserică și entitate din lumea întreagă, unitate bazată pe respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune umilă, puterea Duhului Sfânt.
  9. Rugați-vă pentru o participare și un angajament sporit în misiunea de evanghelizare, din partea tuturor instituțiilor bisericii, deoarece ele sprijină astfel misiunea bisericii.
  10. Rugați-vă pentru marea campanie de evanghelizare pe care pastorul Wilson și alte sute de pastori o susțin acum în mai multe localități din Zimbabwe.

”În toate comitetele noastre,  în toate planurile pentru avansarea cauzei Sale, în construirea împărăției Sale, Dumnezeu dorește să ne bazăm în totalitate pe puterea Sa, știind că este indispensabilă pentru succes. Cum putem noi onora pe Dumnezeu, cum putem apăra cuvântul Său, dacă nu stăm mult în rugăciune, cerându-I să-Și manifeste puterea în favoarea celor care pier?” RH, 23 august 1892, par.7

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *