Ziua 43 – Miercuri, 6 mai

Sunt Saul…Doamne, fă-mă Pavel!

Day43-300x225Pasaj Biblic de meditat: Fapte 22:1-16

Verset cheie: „El mi-a zis: ‘Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui.” Faptele Apostolilor 22:14

Cunoaștem cu toții povestirea. Saul îi prigonea pe creștini, condamnându-i pe mulți dintre ei la moarte. Dar într-o zi s-a schimbat totul. Într-o zi, Saul l-a întâlnit pe Isus și în urma acestei experiențe el a devenit unul din cei mai devotați urmași al Lui, aducând vindecare și speranță acolo unde înainte aducea moarte și suferință.

Am citit întâmplarea aceasta de multe ori, dar niciodată până azi nu am realizat lecția  pe care o pot învăța din această povestire biblică.

Nu, eu nu am omorât creștini ca Saul, dar am fost mândru, am judecat și rănit în multe feluri pe frății și surorile mele. Am criticat atunci când ar fi trebuit să tac și să mă rog. Am fost dur și am condamnat pe oameni atunci când ar fi trebuit să arăt dragoste și empatie. Am dărâmat atunci când ar fi trebuit să clădesc. În ochii lui Dumnezeu păcatele acestea nu sunt mai puțin păcat comparativ cu păcatul lui Saul.

Din fericire, în ciuda tuturor acestor lucruri pe care le-am făcut, încă pot auzi vocea lui Dumnezeu chemându-mă. El ne cheamă pe mine și pe tine spunându-ne: „‘Dumnezeul părinților noștri te-a ales pentru un scop special. El are o chemare mai înaltă pentru viața ta. Vrăjmașul s-a folosit de tine în trecut să distrugi și să dărâmi, dar acum Dumnezeu vrea să te folosească pentru ridicarea și vindecarea celorlalți.”

Dar cum ar putea fi posibil să ne schimbăm? Cum am putea ca din Saul să devenim Pavel?

Ellen White scrie: „Nici o formă exterioară nu poate lua locul unei credințe şi al unei complete recunoașteri de sine. Dar nimeni nu se poate goli pe sine de eul său. Noi nu putem decât să fim de acord ca Domnul Hristos să facă această lucrare.” (Parabolele Domnului Hristos, p.159)

Așa că, rugăciunea mea este: „Doamne, ia-mi inima; căci eu nu ţi-o pot da. Ea este proprietatea Ta. Păstrez-o Tu curată, căci eu n-o pot păstra pentru Tine. Mântuiește-mă în ciuda mea însumi, în ciuda eului meu slab şi ne asemenea lui Hristos. Modelează-mă, șlefuiește-mă, înalță-mă într-o atmosferă curată şi sfântă, în care curentul cel bogat al dragostei Tale să poată curge din sufletul meu.” (Parabolele Domnului Hristos, p.159)

Ellen White continuă: „Această lepădare de sine nu trebuie făcută numai la începutul vieții de creştin, ci ea trebuie reînnoită la fiecare pas făcut spre cer. Toate faptele noastre bune sunt dependente de o putere ce se află în afara noastră. De aceea trebuie să aibă loc o continuă înălțare a inimii către Dumnezeu, o continuă, serioasă şi zdrobitoare mărturisire şi părăsire a păcatului, cu o umilire a sufletului înaintea Lui. Numai printr-o continuă lepădare de sine şi o permanentă dependență de Domnul Hristos, numai aşa vom putea fi siguri în umblarea noastră.” (Parabolele Domnului Hristos, p.159)

Așadar, ce voi face eu de acum înainte? Dar tu, ce vei face? Astăzi, Domnul Isus ne pune această întrebare. El ne invită astăzi să-L urmăm. El vrea ca să ne transforme din Saul în Pavel! Vom răspunde noi chemării lui?

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Bunule Tată, mulțumim că ne iubești atât de mult încât ai trimis pe Fiul Tău să moară pentru păcatele noastre. Recunoaștem că deși suntem creștini, am fost adeseori Saul, distrugând și persecutând pe creștini, pe frații și pe surorile noastre. Te rog, schimbă-ne inimile. Ne predăm inimile ție, Tată. În timp ce continuăm să ne rugăm pentru biserica noastră, arată-ne cum să fim martorii Tăi pentru cei din jurul nostru, cei de la ușa vecină, cei de lângă noi în biserică, și cel mai important, pentru cei din casa noastră. Nu este ușor, dar Tu ne poți schimba. Ia-ne, modelează-ne, și transformă-ne în vasele care să îți slujească și să aducă slavă numelui Tău. În numele lui Isus ne rugăm, Amin.

Scris de Kat Taylor

(Kat lucrează pentru o agenție guvernamentală în Kansas, dar inima ei este dedicată cu pasiune lucrării. Ea este o persoană a rugăciunii și membră a comitetului de conducere a celor 100 zile de rugăciune.)

Traducere: Sarah Ștefan

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1.  Rugați-vă ca la sesiunea Conferinței Generale 2015, căderea Ploii Târzii a Duhului  Sfânt să fie începutul marii strigări finale care să ne dea puterea necesară de a termina lucrarea, astfel încât să putem merge acasă.
  2. Rugați-vă ca la această sesiune să nu fie doar lucrări așa cum e de obicei la sesiunea Conferinței Generale, ci redeșteptarea spirituală de care avem toți nevoie pentru a vesti lumii pe Isus.
  3. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă la această sesiune oamenii pe care El îi vrea acolo și ca participanții (atât lideri cât și laici) să fie cu adevărat convertiți, reconvertiți sau provocați să meargă mai profund în umblarea lor cu Hristos în timpul sesiunii.
  4. Rugați-vă ca delegații să fie pregătiți spiritual și venind la sesiunea Conferinței Generale să fie pe lungimea de undă a voinței lui Dumnezeu pentru deciziile pe care le vor lua.
  5. Rugați-vă ca toți delegații și participanții (și fiecare dintre noi) să umble zilnic cu Hristos și să nu permită ca ocupațiile să elimine timpul nostru cu Dumnezeu, chiar și în timpul sesiunii Conferinței Generale.
  6. Rugați-vă ca Dumnezeu să pună conducătorii pe care El îi vrea în cadrul tuturor alegerilor care vor avea loc în toată lumea la Conferința Generală, la Întâlnirile de Sfârșit de An, etc. (Mulți conducători se pensionează!)
  7. Rugați-vă ca Dumnezeu să conducă și să binecuvânteze toate hotărârile pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
  8. Rugați-vă pentru o revărsare specială a Duhului Sfânt asupra conducerii Diviziunii Africii Centrale și de Est în timp ce ei se pregătesc pentru sesiunea Conferinței Generale: Blasious Ruguri, Nthaniel Walemba, Jerome Habimana și familiile lor (Rugați-vă pentru delegații lor!)
  9. Rugați-vă pentru binecuvântarea Duhului Sfânt asupra conducătorilor Diviziunii Euro-Asia, în  timp ce ei se pregătesc pentru sesiunea Conferinței Generale: Guillermo Biaggi, Vladimir Krupskyi, Brent Burdick precum și familiile lor (Rugați-vă pentru delegații lor!)
  10. Rugați-vă pentru unitate în fiecare biserică și entitate din lumea întreagă, unitate bazată pe respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune umilă, puterea Duhului Sfânt, respect pentru politica/procedeul acceptat al bisericii și angajamentul deplin în misiunea bisericii de proclamare a celor trei solii îngerești din Apocalipsa 14 precum și al îngerului al patrulea din Apocalipsa 18.

“Ploaia Târzie- Creștinii să ceară în credință binecuvântarea făgăduită și ea va veni. Revărsarea Duhului în zilele apostolilor a fost ploaia timpurie și ce glorios a fost rezultatul. Dar ploaia târzie va fi mai bogată.” Semnele Timpului, 17, februarie, 1914.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *