Ziua 31- Vineri, 24 aprilie

Consacrarea care Aduce Rod

-Tema următoarelor 10 zile-

Day31-150x150Pasaj Biblic de Meditat: Galateni 5:22-26

Verset Cheie: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” Galateni 5:22,23

Ne rugăm ca să fiți binecuvântați în această experiență a rugăciunii măcar la fel de mult precum suntem noi. Pentru următoarele 10 zile vom reflecta asupra „consacrării personale” așa cum este reprezentată de roada Duhului.

Principalul lucru pentru care ne rugăm pe parcursul acestor 100 de zile este ca Duhul Sfânt să se reverse din abundență asupra noastră ca biserică pentru ca să putem fi pregătiți să terminăm lucrarea și să mergem acasă în ceruri. Dar lucrarea trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi, individual. Lucrarea începe individual și în casele noastre.

În Faptele Apostolilor ni se spune: „Orice lucrător care urmează exemplul Domnului Hristos va fi pregătit să primească şi să folosească puterea pe care Dumnezeu a făgăduit-o bisericii Sale pentru strângerea secerişului pământului. Dimineaţă după dimineaţă, când vestitorii Evangheliei îngenunchează înaintea Domnului şi-şi reînnoiesc legământul lor de consacrare, El le va da prezenţa Duhului Său, însoţită de puterea lui reînviorătoare şi sfinţitoare. Pornind la lucrările lor zilnice, ei au asigurarea că fiinţa cea nevăzută a Duhului Sfânt îi face în stare să fie <împreună lucrători cu Dumnezeu>.” (Faptele Apostolilor, p.56.2)

De acest lucru avem nevoie zilnic: puterea aceea care ne reînviorează și ne sfințește. Să ne rugăm astăzi pentru acest lucru. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să continue să ne arate cum ar trebui să se manifeste practic creștinismul și sfințenia în viața noastră de zi cu zi. Să-I cerem să ne dea roada Duhului, așa după cum spune inspirația: „Aceste roade nu vor pieri niciodată, ci vor produce, după felul lor, un seceriş bogat pentru viaţa veşnică.” (Parabolele Domnului Hristos p.68.1)

Provocara unei rugăciuni din inimă

Dragă Tată Ceresc, în timp ce continuăm cele 100 Zile de Rugăciune pentru biserica noastră, vrem să Îți cerem să sădești lucrarea Ta mai adânc în inimile noastre. Arată-ne ce înseamnă să aducem roada Duhului Sfânt în viața noastră de zi cu zi. Descoperă-ne cum arată dragostea adevărată. Arată-ne ce înseamnă să avem bucurie, să avem pace, să suferim totul (chiar și când suntem provocați), să arătăm blândețe divină, să acționăm cu bunătate (nu bunătatea noastră, ci a Ta), să continuăm să ne rugăm cu credință, să răspundem celor în nevoie și să fim temperați. Doamne, prin puterea noastră nu putem fi nici unul din aceste lucruri. Numai Tu poți face lucrarea asta în noi. Te rugăm, schimbă-ne. Schimbă-ne să fim asemenea Ție! În numele lui Isus, Amin.

Scris de: Melody Mason

Coordonator, 100 Zile de Rugăciune, Departamentul Asociației Pastorale din cadrul Conferinței Generale

Traducere: Sarah Ștefan

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

scrise  de Pastorul Ted N. C. Wilson

 

  1. Rugați-vă pentru căderea Ploii Târzii asupra sesiunii Conferinței Generale 2015, care să conducă la ultima mare strigare arătând spre Hristos, spre neprihănirea Sa, legea morală, harul Său și apropiata Sa revenire.
  2. Rugați-vă pentru ca participanții să-și dea seama pe deplin că tema: ”Scoală-te! Luminează-te! Vine Isus!” nu se aplică doar bisericii în general, ci fiecăruia dintre noi care  ca și credincioși vestim întreita solie îngerească din Apocalipsa 14.
  3. Rugați-vă pentru o înțelegere a faptului că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o mișcare profetică cu o solie profetică încredințată de ceruri, cu o misiune profetică.
  4. Rugați-vă pentru ca o înțelegere dinamică generală și un entuziasm general pentru misiunea bisericii să înlocuiască oricare alte subiecte de discuție.
  5. Rugați-vă pentru o înțelegere a faptului că trăim timpul sfârșitului și solia profetică a lui Dumnezeu trebuie să răsune în toată lumea, fără ezitare.
  6. Rugați-vă pentru un spirit de umilință autentică, o purtare liniștită, asemenea lui Hristos în prezentări și discuții cu iubire și respect pentru cei care pot avea păreri diferite de ale noastre.
  7. Rugați-vă ca Dumnezeu să crească o perspectivă profund spirituală și evanghelistică pentru fiecare administrator al bisericii din toată lumea, astfel încât să hrănească și să îndrepte membrii bisericii către Hristos și către unica misiune și solie a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, cea bazată pe Apocalipsa.
  8. Rugați-vă ca Dumnezeu să păzească pastorii și membrii biserici, ca să nu-și piardă niciodată identificarea profetică a ceea ce suntem ca Biserică Adventistă de Ziua a Șaptea: Biserica rămășiței lui Dumnezeu de la timpul sfârșitului.
  9. Rugați-vă pentru utilizarea sporită a literaturii creștine de către toți membrii bisericii și pentru un accent sporit asupra evanghelizării cu literatură, atât tipărită, cât și în format electronic.
  10. Rugați-vă ca fiecare membru al bisericii să simtă o povară pentru câștigarea de suflete și să înțeleagă că cerul cere fiecăruia să meargă pe urmele lui Hristos în împărtășirea credinței personale prin călăuzirea lui Dumnezeu.

”Nu există nici o limită pentru capacitatea de a fi folositor a aceluia care, lăsând eul la o parte, face loc în inima lui pentru lucrarea Duhului Sfânt și trăiește o viață pe deplin consacrată lui Dumnezeu.”  Servicii creștine, p. 254.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *