Ziua 22 – Miercuri, 15 aprilie

Învață-mă să mă rog!


imagePasaj Biblic de Meditat:
Luca 11:1-8

Verset Cheie: “Cînd a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: ‘Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.’ ” Luca 11:1

Dacă aș fi fost unul din ucenicii lui Isus în cei trei ani și jumătate de slujire, m-aș putea gândi la mai mult lucruri pe care I-aș fi cerut să mă învețe. Cu toate acestea în toate cele patru evanghelii, este un singur lucru pe care ucenicii îi cer lui Isus să îi învețe; ceva ce ar putea părea șocant de simplu.

În Luca 11:1 ni se povestește: “Cînd a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: ‘Doamne, învaţă-ne să ne rugăm…’ ” Exact așa! Nu „cum să hrănim 5000 de oameni”, „cum să mergem pe apă”, sau „cum să înviem morții”? Nici unul din lucrurile de mai sus; Doar: Învață-ne să ne rugăm!

Ucenicii lui Isus știau de unde vine puterea din spatele lucrării Lui pentru că văzuseră rezultatele incredibile și puterea care se manifesta atunci când Hristos se ruga. Ei își doreau să vadă aceeași putere, care venea de la Dumnezeu, manifestată în propriile lor vieți.

Ellen White scrie: „Cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu o poate da omului este spiritul rugăciunii stăruitoare.Tot cerul este deschis înaintea unui om al rugăciunii. Rugăciunile făcute în umilință, cu credință, vor fi ascultate.” (The Review & Herald, 20 Octombrie 1896, par.15)

Cu cât sunt mai mult expus acestei lumi pline de păcat, cu atât mai mult simt aceeași nevoie. Eu personal, am membri în familia mea care nu îl cunosc încă pe Hristos, prieteni apropiați cu cancer, și sunt miliarde de oameni care încă nu au auzit Întreita Solie Îngerească. Prin puterea mea, pot face foarte puține, dar când apelez la marele Dumnezeu al Universului, El se bucură să răspundă declașându-Și puterea. Și atunci, cea mai mare binecuvântare este să fii învățat de Dumnezeu și inspirat de El să te rogi cu stăruință!

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată din Cer, te rog, iartă-ne că de multe ori suntem dedicați rugăciunii doar cu jumătate de inimă. Iartă-ne mândria care face să depindem de propriile noastre puteri. Învață-ne cum să depindem de puterea Ta. Învață-ne cum să trecem peste nevoile noastre nesemnificative și să fim mai eficienți în a ne ruga pentru lumea din jurul nostru. Învață-ne cum să ne rugăm mai eficient pentru biserica noastră. Tânjim să fim folosiți de Tine ca luptători ai rugăciunii. Ne dorim să vedem împărății zguduindu-se ca răspuns al rugăciunilor noastre. Îți mulțumim că ne-ai făcut bărbați și femei ai rugăciunii stăruitoare! Și mulțumim pentru neprihănirea lui Isus care acoperă rugăciunile noastre slabe și neputincioase, și face posibil ca să fie acceptate la tronul Tău. În numele lui Isus, Amin.

Scris de Zac Page

(Zac este pastor  la biserica adventistă  de ziua a șaptea Templeton Hills, în Templeton, California. El și soția sa, Leah,  sunt căsătoriți de șapte ani și vorbesc la întruniri de redeșteptare și rugăciune).

Traducere: Sarah Ștefan

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze  cu atâta putere la viitoarea sesiune a Conferinței Generale  încât să fie evident pentru toți că Dumnezeu binecuvântează biserica Sa ca răspuns la multele rugăciuni care au fost înălțate.
  2. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să conducă cu adevărat fiecare aspect al programului la sesiunea Conferinței Generale,  și să se dea pe față umilință și un spirit de slujire  din inimă printre noi, incluzând îndreptarea oricăror greșeli pe care le-am comis unii împotriva altora.
  3. Rugați-vă ca această sesiune a Conferinței Generale să fie un punct de cotitură în istoria bisericii noastre și ca Duhul Sfânt să fie turnat astfel încât  să putem fi împuterniciți  să terminăm lucrarea și să mergem acasă.
  4. Rugați-vă ca în timpul sesiunii să avem o ”Experiență a camerei de sus” așa cum au avut ucenicii la Rusalii,  ca să fim împuterniciți să ajungem la lumea întreagă vestind pe Hristos așa cum au făcut ei.
  5. Rugați-vă ca Dumnezeu să umple Alamodomul (clădirea unde va avea loc sesiunea Conferinței Generale) cu prezența Sa și ca oamenii să simtă puterea Duhului Sfânt de îndată ce intră acolo.
  6. Rugați-vă ca Dumnezeu să conducă toate comitetele de propuneri, de numiri, etc.
  7. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă în față conducători evlavioși, umili și dispuși să învețe; lideri care vor asigura o conducere având în centru pe Hristos, pentru ca biserica Sa să-și îndeplinească față de această lume însărcinarea dată de Cer.
  8. Rugați-vă ca tinerii, juniorii, secțiunile primară, grădiniță și primii pași aă trăiască experiența redeșteptării la aceste întâlniri. Și ca Dumnezeu  să ajute instructorii să se pregătească.
  9. Rugați-vă pentru sănătatea și siguranța delegaților și conducătorilor în timp ce se pregătesc să călătorească la San Antonio.
  10. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să fie turnat asupra lui Ted N. C. Wilson (președinte) și peste toți șefii de departamente de la sediul Conferinței Generale.

”Curcubeul ce se află de jur împrejurul tronului este o asigurare că Dumnezeu este credincios, că în El nu este schimbare, nici umbră de mutare… Când venim la El, mărturisind nevrednicia și păcatul nostru, El S-a legat ca să asculte strigătul nostru. Onoarea tronului Său este legată de împlinirea Cuvântului Său dat nouă.” Parabolele Domnului Hristos p.148

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *