Ziua 21 – Marți, 14 aprilie

Redeșteptarea Rugăciunii

Tema seriei a treia de 10 zile 

imagePasaj Biblic de Meditat: Ioel 2:12-14

Verset Cheie: “Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” Ioel 2:12

În cartea lui Ioel, suntem îndrumați să strângem poporul rămășiței, să ne rugăm, să postim și să ne pocăim. Pe măsură ce vom face lucrul acesta, Domnul promite să facă minuni printre noi, până la revărsarea finală și măreață a ploii târzii.

Dacă a fost vreodată un timp în care să trebuiască să stăm pe genunchi, acum este timpul acela. În timp ce vedem creșterea numărului de tragedii și a restriștilor care se abat peste lumea noastră, se pare că ne apropiem cu pași repezi de timpul crizei finale a istoriei pământului – timpul când Dumnezeu trebuie să intervină! Veghem noi oare? Ne rugăm?

Ellen White scrie: „O redeşteptare a adevăratei evlavii este cea mai mare şi cea mai urgentă dintre toate nevoile noastre. Aceasta ar trebui să fie principala noastră preocupare. Trebuie să depunem eforturi serioase pentru a obţine binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu ar fi dispus să-Şi reverse binecuvântarea asupra noastră, ci pentru că noi nu suntem pregătiţi s-o primim. Tatăl nostru cel ceresc este mult mai doritor să dea Duhul Său cel Sfânt celor care-L cer decât sunt părinţii doritori să le dea daruri bune copiilor lor. Lucrarea noastră este aceea de a îndeplini condiţiile prin care Dumnezeu a făgăduit să ne acorde binecuvântarea Sa, prin mărturisire sinceră, smerenie, pocăinţă şi rugăciune plină de zel. Nu ne putem aştepta la o redeşteptare, dacă nu ne rugăm pentru ea.” (Evenimentele Ultimelor Zile, p. 189)

În alt loc, Ellen White scrie: „Dumnezeu își dorește din partea noastră mai multă rugăciune și mai puțină vorbă. Acest lucru l-ar transforma pe poporul Său într-un turn plin de putere.” (Buletinul Conferințeo Generale, 1 Ianuarie 1900, Art.B, par.14)

Pe măsură ce începem a treia etapă de 10 zile din cele 100 Zile de Rugăciune, ne vom îndrepta atenția către rugăciune: ce înseamnă să ne rugăm cu credință și cum putem experimenta reînviorarea rugăciunii, personal, în viața noastră.

S-a dus timpul în care ne puteam juca jocuri. A sosit momentul ca să luăm în serios chemarea pe care ne-o adresează Domnul pentru a ne cerceta inimile și pentru o consacrare mai profundă.

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Dragă Tată Ceresc, pe măsură ce avansăm în aceste 100 Zile de Rugăciune, ne rugăm ca să ne conduci la a rămâne pe genunchi, cum nu am mai făcut-o până acum. Învață-ne cum să pledăm și să ne luptăm în rugăciune pentru biserica noastră, pentru poporul nostru și pentru frății și surorile noastre care trec prin suferințe, pe întreg pământul . Avem nevoie de o formă de evlavie de care nu dispunem încă. Avem nevoie să fim botezați cu o putere a Duhului Sfânt pe care încă nu am primit-o. Te rugăm, ajută-ne Tată. Ne dorim împlinirea promisiunii făcute lui Ioel. Vrem ca să termini lucrarea pentru ca să putem merge acasă. Îți mulțumesc că vei răspunde acestor rugăciuni în felul și timpul Tău. În numele Tău scump, Amin.

Melody Mason

(Coordonator, 100 Zile de Rugăciune, Asociația Pastorală a Conferinței Generale.)

Traducere: Sarah Ștefan

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

scrise de pastorul Ted N. C. Wilson

  1. Rugați-vă pentru căderea Ploii Târzii asupra sesiunii Conferinței Generale 2015, care să conducă la ultima mare strigare arătând spre Hristos, spre neprihănirea Sa, legea morală, harul Său și apropiata Sa revenire.
  2. Rugați-vă pentru ca participanții să-și dea seama pe deplin că tema: ”Scoală-te! Luminează-te! Vine Isus!” nu se aplică doar bisericii în general, ci fiecăruia dintre noi care  ca și credincioși vestim întreita solie îngerească din Apocalipsa 14.
  3. Rugați-vă pentru o înțelegere a faptului că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o mișcare profetică cu o solie profetică încredințată de ceruri, cu o misiune profetică.
  4. Rugați-vă pentru ca o înțelegere dinamică generală și un entuziasm general pentru misiunea bisericii să înlocuiască oricare alte subiecte de discuție.
  5. Rugați-vă pentru o înțelegere a faptului că trăim timpul sfârșitului și solia profetică a lui Dumnezeu trebuie să răsune în toată lumea, fără ezitare.
  6. Rugați-vă pentru un spirit de umilință autentică, o purtare liniștită, asemenea lui Hristos în prezentări și discuții cu iubire și respect pentru cei care pot avea păreri diferite de ale noastre.
  7. Rugați-vă pentru un spirit de unitate în Hristos care va trece dincolo de orice diferențe de opinie și care va educa participanții să accepte cu umilință orice rezultate care pot să difere de convingerile personale.
  8. Rugați-vă pentru un accent deosebit asupra studierii cărților Daniel și Apocalipsa și pentru înțelegerea și promovarea binecuvântărilor minunate ale serviciului din sanctuar.
  9. Rugați-vă pentru o puternică unitate și cooperare între biserică și celelalte instituții ale bisericii,  în misiunea de evangheliare.
  10. Rugați-vă pentru un accent mai mare asupra mobilizării grupurilor mici pentru ca toți membrii să participe prin mărturie personală la proclamarea marelui adevăr al lui Dumnezeu în aceste zile de pe urmă.

”Duhul Sfânt este dat numai acelor care caută cu umilință pe Dumnezeu, care urmează călăuzirea și harul Său. Puterea lui Dumnezeu așteaptă să fie cerută și primită. Această binecuvântare făgăduită, dacă este cerută prin credință, aduce cu sine toate celelalte binecuvântări. Ea se dă potrivit cu bogățiile harului lui Hristos, și El este gata să dea fiecărui suflet atât cât poate să primească.” Hristos Lumina Lumii  p. 672

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *