Ziua 19 – Duminică, 12 aprilie

Dumnezeu a Murit și nici nu a Mințit

 

 

image Pasaj Biblic de Meditat: Numeri 23:13-20

Verset cheie: „Dumnezeu nu este un om ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu va împlini?” Numeri 23:19

Ai fost vreodată foarte descurajat? Ai simțit vreodată că nori negri te înconjoară? Ai simțit vreodată că nu există cale de ieșire dintr-o anumită situație?

Se spune că Martin Luther a fost foarte descurajat o perioadă de timp. Planurile pe care și le făcuse au eșuat și îi era foarte greu să accepte situația în care se afla. Așa că într-o zi, soția sa Katie s-a hotărât să facă ceva. S-a îmbrăcat cu o rochie neagră și a mers în camera în care se afla el.

„Nevastă, de ce te-ai îmbrăcat în doliu?” a întrebat-o el.

„N-ai auzit? A murit Dumnezeu.” i-a răspuns ea.

Luther i-a replicat: „A murit Dumnezeu? Ce înseamnă această vorbire plină de blasfemie? Bineînțeles că nu a murit!”

„Oh!” spuse ea. „Îmi pare rău. Văzându-te pe tine în ultimele zile, m-am gândit că sigur a murit Dumnezeu.”

Din fericire, Martin Luther a înțeles mesajul, iar noi ar trebui să facem la fel. În timp ce circumstanțele ne par întunecate și nesigure, în toate lucrurile putem să ne încredințăm (atât pe noi cât și biserica noastră) în grija lui Dumnezeu. Da! În TOATE lucrurile.

Dumnezeu ne-a lăsat în Cuvântul Său multe făgăduințe prețioase. El a promis că va fi cu noi până la sfârșit. Și tot El a promis: ,,’Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.’ Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.” Isaia 43:1,2

În Ieremia El ne spune: „Căci Eu ştiu gândurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ieremia 29:11)

Ellen White scrie: „Este privilegiul nostru să Îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt.” (Gospel Workers, p.370) Dumnezeu va împlini cea ce a promis. Când nori negri ne înconjoară, „haideți să ne prindem de bogatele promisiuni ale lui Dumnezeu. Grădina lui Dumnezeu e bogată în promisiuni. Oh, haideți să le adunăm; haideți să le luăm cu noi acasă; haideți să arătăm că noi credem în Dumnezeu. Haideți să luăm în serios Cuvântul Său; niciunul dintre noi să nu fie găsit fără credință sau îndoindu-se de El.” (Selected Messages, vol.3, p. 192)

Dumnezeu nu a murit și nici nu a mințit. Putem avea încredere în Cuvântul Său!

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată ceresc, învață-ne cum să ne încredem în Tine chiar și în cele mai dificile circumstanțe pe care le-am înfrunta. Ne-ai dat atâtea făgăduințe în Cuvântul Tău. Învață-ne cum să ne prindem de ele, cum să Te credem pe cuvânt cu adevărat, așa cum spune Numeri 23:19. Știm că Tu nu poți minți. Ceea ce ai spus vei și împlini. Iartă-ne că deseori, văzând lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, ne lăsăm cuprinși de descurajare. Ajută-ne să învățăm să aruncăm toate poverile asupra Ta și să avem încredere că Tu conduci totul și că vei conduce lucrurile spre ce e mai bine pentru noi. Învață-ne ce înseamnă să ne bazăm credința cu adevărat pe Cuvântul Tău. Amin.

 Scris de Raluca Ril

(Raluca a scris împreună cu soțul ei, Roman, materialele pentru cele Zece Zile De Rugăciune, 2015-2016. Raluca este originară din România, dar în prezent slujește împreună cu soțul ei, ca misionar în Germania.)

Traducere: Sarah Ștefan 

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

“Rugăciunile noastre trebuie să fie fierbinți, așa cum erau cererile prietenului în nevoie care cerea pâini la miezul nopții. Cu cât cereți mai mult cu atât mai fermă va fi unirea voastră spirituală. Puteți intra în acel loc în care veți  primi binecuvântări mai mari  pentru că aveți o credință în creștere. Dumnezeu  are un cer plin de binecuvântări pe care vrea să le reverse asupra celor care caută în mod stăruitor ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da. ”  Christ Triumphant, p. 54

  1.  Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra delegaților și asupra participanților la sesiunea Conferinței Generale, San Antonio, 2015.
  2. Rugați-vă ca fiecare participant să fie atras la o umblare mai strânsă cu Hristos, să-și reînnoiască concentrarea asupra studierii Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și să nu părăsească sesiunea Conferinței Generale  în același mod în care au venit.
  3. Rugați-vă ca la această sesiune să nu fie doar activități așa cum e de obicei la sesiunea Conferinței Generale, ci redeșteptarea spirituală de care avem toți nevoie pentru a vesti lumii pe Isus.
  4. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă în față pentru viitor conducători evlavioși, umili și dispuși să învețe; lideri care vor asigura o conducere având în centru pe Hristos pentru ca biserica Sa să-și îndeplinească față de această lume însărcinarea dată de Cer.
  5. Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze echipa  de știri și comunicații  a Conferinței Generale pentru a raporta bisericii mondiale în timp util ceea ce este necesar a fi cunoscut despre sesiune.
  6. Rugați-vă pentru integrarea tuturor activităților media adventiste din cadrul bisericii mondiale, pentru a sigura un accent evanghelistic și mai puternic în toată lumea.
  7. Rugați-vă pentru punerea unui accent continuu atât personal, cât și în biserica din lumea întreagă asupra inițiativei ”Redeșteptați prin Cuvântul Său” pentru citirea și împlinirea Scripturii.
  8. Rugați-vă pentru o recunoștință sinceră și  o acceptare totală a scrierilor Spiritului Profetic, ca fiind aplicabile astăzi și ca atât conducerea cât și membrii bisericii să citească materialele în mod regulat.
  9. Rugați-vă pentru revărsare Duhului Sfânt asupra delegaților Diviziunii Pacificului de Sud și a Diviziunii Trans-Europene Dumnezeu le știe numeledelegați  care vor veni la Conferința Generală.
  10. Rugați-vă pentru un sprijin și un interes sporit din partea tuturor membrilor  și administratorilor bisericii în menținerea educației adventiste într-o formă pură în școlile noastre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *