Dacă suntem copii, suntem și moștenitori

Cover

,,Şi, dacă suntem copii, suntem şi moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El” – Romani 8:17.

Toți aceia care intră în legământ cu Domnul Isus Hristos devin, prin adopțiune, copii ai lui Dumnezeu. Ei sunt curățiți prin puterea regeneratoare a Cuvântului și îngerii sunt însărcinați să le slujească. Ei sunt botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Ei au promis în mod solemn să devină membri activi ai bisericii Sale de pe pământ. Ei trebuie să fie morți față de toate ademenirile plăcerilor lumești; și în vorbire și evlavie, ei trebuie să exercite, prin  sfințirea Duhului, o influență vie pentru Dumnezeu.

,,Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos!”- Ce poziție înaltă și plină de demnitate! Separați și deosebiți de lume, în siguranță față de cursele viclene ale lui Satana! Prin legământul lor baptismal, urmașii declarați ai lui Dumnezeu s-au angajat să stea în opoziție față de ceea ce este rău. Vrăjmașul sufletelor va lucra cu toată măiestria pentru a le corupe mintea. El va căuta să introducă metodele sale în serviciul lor pentru Maestru. Dar ei vor fi în siguranță dacă vor lua aminte la porunca: ”Încolo,  fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept, împotriva uneltirilor diavolului” (Efeseni 6,10.11; Ms. 57/1907).

Omul este onorat atunci când este făcut partener al firmei lui Dumnezeu, fiind  acceptat ca lucrător în marile centre pe care le-a stabilit El… Domnul, Răscumpărătorul nostru, este desemnat moștenitorul lui Dumnezeu și toți aceia care sunt împreună lucrători cu El în lucrarea de salvare a sufletelor sunt împreună moștenitori cu El… A fi biruitor înseamnă a fi așezat în rândurile acelora care au o mult mai mare și veșnică încărcătură de slavă (Scris. 49/1896).

La ce onoare mai mare am putea aspira, decât aceea de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu? Ce rang mai mare am putea avea, ce moștenire mai mare am putea  găsi, decât aceea care revine acelora care sunt moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos? (YI/8 dec. 1892).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *