Puterea ce ne-a fost dată să devenim fii ai lui Dumnezeu

Cover

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred in Numele Lui, le-a dal dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” – Ioan 1,12

Calitatea de fiu al lui Dumnezeu nu este ceva ce putem obține prin noi înșine. Numai acelora, care primesc pe Hristos ca Mântuitor al lor per­sonal, le este dată puterea de a deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu. Păcătosul nu poate, prin propria sa putere, să scape, singur de păcat. Pentru obținerea acestui rezultat, el trebuie să privească la o Putere mai mare, mai înaltă. Ioan a exclamat: ”Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29). Numai Domnul Hristos are puterea de a curăți inima. Cel care caută iertare și primire nu poate spune decât:

”Neputând s-aduc nimic

Lângă crucea Ta, azi, pic.”

Dar făgăduința calității de fiu al lui Dumnezeu este făcută tuturor acelora care cred in Numele Lui. Toți aceia care vin la Isus în credință vor primi iertare (RH/3 sept.1903).

Religia lui Hristos transformă inima. Ea face ca omul lumesc să devină un om cu o inimă cerească. Sub influența ei, omul egoist devine al­truist, pentru că acesta este caracterul lui Hristos. Omul necinstit, intrigant, devine  integru, astfel că a face altora ceea ce el ar dori ca alții să-i facă lui, devine a doua sa natura. Cel desfrânat este schimbat de la necurăție la puritate. El își formează obiceiuri corecte; căci Evanghelia lui Hris­tos a devenit pentru el o mireasma de viață spre viață (SW /7 febr. 1905).

Dumnezeu avea să fie manifestat în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Cor. 5,19). Omul a devenit atât de degradat prin păcat, încât era imposibil ca prin el însuși să vină în armonie cu El, a cărui natură este bunătate și curăție. Dar Hristos, după ce a răscumpărat pe om de condamnarea Legii, poate să dea putere divină, care să se unească cu eforturile omenești. Astfel, prin pocăința față de Dumnezeu și credința în Hristos, copiii lui Adam, căzuți în păcat, pot deveni iarăși „fii ai lui Dumnezeu” (1 Ioan 3,2; 1 FB/54).

Când un suflet primește pe Hristos, primește puterea să trăiască viața lui Hristos (P.D./249).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *