Viață din belșug

”Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug” Ioan 10:10.

Nu există așa numita viață limitată pentru orice suflet care este în legătură cu Hristos. Cei care Îl iubesc pe Isus cu inima, mintea și sufletul lor și pe aproapele lor ca pe ei înșiși, au un câmp larg în care să-și folosească talentul și influența. Nici un talent nu trebuie să fie folosit pentru plăcere egoistă. Eul trebuie să moară și viețile noastre să fie ascunse cu Hristos în Dumnezeu…

Domnul vrea să ne prețuim sufletele în funcție de valoarea- în măsura în care putem noi înțelege- pe care Hristos le-a acordat-o… Isus a murit ca să poată răscumpăra pe om de la ruina veșnică. Așadar noi trebuie să ne considerăm ca și proprietate cumpărată. ”Nu știți… că voi nu sunteţi ai voştri?” ”Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu”(1 Corinteni 6:19.20).Toate puterile minții, sufletului și trupului sunt ale Domnului. Timpul nostru Îi aparține. Noi trebuie să ne punem pe noi înșine în cea mai bună condiție pentru a face lucrarea Lui, păstrând în mod constant legătura cu Hristos și meditând zilnic la sacrificiul  costisitor făcut pentru noi, pentru ca să putem fi făcuți neprihănirea lui Dumnezeu în El…
Cei care sunt goliți  de sine, cei grijulii și conștiincioși, nu pot ridica ochii către Hristos, Mântuiorul viu,  fără un simțământ de venerație și cea mai adâncă umilință. Privind continuu la Isus vom fi plini de viață  pentru Dumnezeu. Vom iubi pe Isus, Îl vom iubi pe Tatăl care L-a trimis în lume, pentru că Îl vedem într-o lumină minunată, plină de har și de adevăr. Isus declară: ”Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu” (Matei 11:27); ” Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ” (Matei 28:18). Cu ce scop? Pentru ca El să poată oferi daruri oamenilor, și pentru ca ei să poată să-și așeze puterile ca jertfă pentru a face cunoscută minunata dragoste cu care ne-a iubit …

Când vom prețui toate talentele noastre în lumina crucii de pe Calvar, vom trăi  astfel pentru Hristos, și vom lăsa în așa fel lumina  noastră să strălucească înaintea oamenilor, încât vietile noastre nu vor mai părea niciodată limitate. Cine poate aprecia valoarea sufletului?

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *