Iertați pe deplin

Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând” Isaia 55:7.

Mulți nu acționează având încredere în asigurarea luminoasă că Hristos stăruie înaintea Tatălui ca Mijlocitor al nostru. Hristos S-a identificat pe Sine cu nevoile noastre și este în stare să ne suplinească orice nevoie specifică a slăbiciunii noastre. În timpul vieții Sale de pe pământ El a luat atitudinea celui care se roagă, un solicitant stăruitor, cerând din  mâna Tatălui o provizie proaspătă de putere, ca să poată fi înviorat și întărit și pentru a împărtăși ființelor  omenești cuvinte de încurajare și învățături de mângâiere. Cuvintele Sale trebuie să stimuleze fiecare suflet pentru îndeplinirea datoriei și să întărească pe fiecare pentru încercări.

Așa după cum Hristos în natura Sa umană a căutat putere de la Tatăl Său ca să poată să fie in stare să îndure încercarea și ispita, la fel trebuie să facem și noi.  Noi trebuie să urmăm exemplul Fiului Lui Dumnezeu Cel fără de păcat. În fiecare zi avem nevoie de ajutor, har și putere de la Sursa oricărei puteri. Noi trebuie să ne îndreptăm sufletele noastre neajutorate către Cel ce este gata să ne ajute în orice timp de nevoie. Prea adesea Îl uităm pe Domnul. Eul cedează impulsului și noi pierdem biruințele pe care ar fi trebuit să le câștigăm.

Daca suntem biruiți să nu întârziem să ne pocăim, și să acceptăm iertarea care ne va așeza pe un teren avantajos. Dacă ne pocăim și credem, puterea curățitoare de la Dumnezeu va fi a noastră. Harul Său mântuitor ne este oferit fără plată. Iertarea Sa este oferită tuturor celor care doresc să o primească.

Dumnezeu va primi întotdeauna mărturisirea noastră dacă ne pocăim de răul pe care l-am făcut. Tatăl nostru ceresc face următoarea declarație: ”Pe viaţa Mea, … nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască”(Ezechiel 33:11). Pentru fiecare păcătos care se pocăiește, îngerii lui Dumnezeu se bucură cu cântece de bucurie. Nici un păcătos nu trebuie să fie pierdut. Darul harului mântuitor este oferit din plin și fără plată.

Trăim în timpul de pregătire. Trebuie să obținem o provizie îndestulătoare de har din depozitul divin. Domnul  a făcut rezerve pentru nevoia fiecărei zile.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *