Fii un creștin voios

CoverEu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale” Psalm 13:5.

Cu cât dăm pe față mai mult puterea unui Mântuitor care locuiește în noi, cu atât mai mult puterea Sa se va manifesta  față  de noi…

Când fermierii caută să prezinte sau să recomande produsele lor, ei nu adună produsele cele mai sărăcăcioase, ci caută cele mai bune exemplare. Femeile  se grăbesc să aducă cele mai bune bucăți de unt auriu, modelate și ambalate frumos. Bărbații aduc tot felul de legume care de care mai frumoase. Sunt aduse cele mai bune și cele mai atractive fructe, și modul în care arată dă credit lucrătorului iscusit. O varietate de  fructe – mere, piersici, caise, portocale, lămâi și prune – toate sunt foarte atractive și fac pe cei ce privesc fructele din livezi și grădini să dorească să fie la țară unde pot simți pământul.

De ce n-ar da pe față creștinii, care trăiesc în aceste ultime zile, cele mai atractive roade în acțiuni altruiste? De ce roada poporului care păzește poruncile lui Dumnezeu n-ar apărea în cea mai bună reprezentare a faptelor bune? Cuvintele, purtarea, îmbrăcămintea ar trebui să dea roade de cea mai bună calitate. ”După roadele lor” a spus Hristos ”îi veți cunoaște.” …

Încercările sunt lucrătorii lui Hristos pentru a desăvârși harurile creștine… Aceste  experiențe nu trebuie să scufunde credința  credincioșilor, ci să se ridice la înălțimea ocaziei, pentru ca să fie făcută să apară în fața tuturor mai prețioasă decât aurul care piere, și care totuși este încercat prin foc.  Fiecare încercare permisă este desemnată să înalțe adevărul la o mai mare apreciere, pentru ca pe buzele adevăratului ucenic al lui Hristos să fie numai lauda la adresa lui Dumnezeu. Și creșterea în har trebuie să onoreze și să  aducă slavă lui Dumnezeu la arătarea lui Isus Hristos, ”pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită,  pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Proorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare” (1 Petru 1:8-10)…

Partea luminoasă și voioasă a religiei noastre va fi reprezentată de toți cei care sunt zilnic consacrați lui Dumnezeu… Nu vrem să-L dezonorăm pe Dumnezeu printr-o relatare îndurerată a încercărilor care par a fi cumplite. Toate încercările  care sunt primite ca educatori vor produce bucurie. Întreaga viață religioasă va fi optimistă, înălțătoare, înnobilatoare, parfumată cu cuvinte și fapte bune. Vrăjmașul  este încântat să vadă sufletele plângându-se și poticnindu-se pe cale, deprimați, descurajați, plângând și suspinând; pentru că Satana vrea exact astfel de impresii să fie făcute, ca fiind efectul credinței noastre. Planul lui Dumnezeu este ca mintea să nu ajungă niciodată la un nivel atât de scăzut. – Manuscris 70, 6 noiembrie 1897, ”Jurnal”

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *