Astăzi

CoverCi îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, cîtă vreme se zice: «Astăzi», pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului“ Evrei 3:13.

Dragă soră ______: …ʺpe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul Templului,  unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut «Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec»ʺ (Evrei 6:19,20).

Avem toate motivele să avem încredere în Dumnezeu și să aducem la Isus Hristos toate grijile și îngrijorările noastre, pentru ca să-L cunoaștem mai bine. Ar trebui să nu fie ceva greu să ne amintim că Domnul Isus este doritor să aducem la El toate necazurile și nedumeririle noastre. ʺAduceți-le la El în rugăciuneʺ(cuvintele unei cunoscute cântări în limba engleză) și lăsați la El nedumeririle și poverile. Am fi cu mult mai fericiți dacă am face acest lucru. Poți  veni la El așa cum vine un copil la părinții lui, spunând ʺIată, Doamne, mi-am purtat eul ca și cum m-aș putea mântui, multă vreme. Poverile mele sunt prea grele ca să le mai port. Tu le poți purta pentru mine.ʺ El spune ʺLe voi lua. Voi avea milă de tine cu o bunătate veșnică.ʺ

Această dragoste este tot atât de puternică pe cât este de duioasă. Dragostea lui Isus este mai puternică decât moartea, pentru că El a murit ca să câștige dragostea ta, pentru ca tu să te sprijini pe El pe deplin și în întregime și pentru ca să te facă una cu El, una în chip simbolic și veșnic. Dragostea dată pe față de Isus este mai duioasă chiar decât dragostea unei mame pentru copilul ei. Cea mai duioasă  iubire pe care o cunoaștem este cea a mamei pentru copilul ei, dar dragostea lui Isus o depășește. Mama își poate schimba sentimentele. Ele pot deveni împietrite, dar Isus niciciodată,  niciodată nu va deveni nepăsător sau rău, sau crud cu copiii Săi.

De aceea să nu dăm pe față niciodată, niciodată neîncredere și lipsă de credință. Dragostea Sa este atât de puternică încât controlează toate sentimentele naturii Sale și El folosește toate vastele Sale resurse pentru a face bine poporului Său. Să nu dezonorăm niciodată pe Dumnezeu încercând din greu să ne cinstim pe noi înșine, privind doar la noi înșine și avându-ne pe noi înșine în vedere în mod constant .

Priviți la Isus care este Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre. Să nu mai fim, așa cum am fost, nefericiți din cauza unor presupuse poveri ale zilei de mâine.  Purtați cu bucurie  datoriile zilei de azi. Credința de astăzi, încrederea pe care o am astăzi în Isus, acestea trebuie să le avem. Astăzi voi privi și voi trăi. Astăzi îmi voi pune încrederea în Dumnezeu. Astăzi mă voi odihni în liniște și pace păzit de puterea lui Dumnezeu. ʺDomnul va fi slăvit prin faptul că astăzi eu voi fi vesel și fericit în siguranța iubirii Sale.ʺ

Cu multă dragoste, Ellen G. White. – Scrisoarea 48, 15 iunie 1896, către o soră ce avea nevoie de încurajare.

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *