Iubiți așa cum iubește Hristos

GR_edited-2aʺVă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţiiʺ Ioan 15:17.

Rugăciunea lui Hristos ( în Ioan 17)… este o ilustrație a mijlocirii Sale înaintea Tatălui.

ʺSfinţeşte -i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărulʺ, S-a rugat El (Ioan 17:17). ʺCum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume.  Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevărʺ.

ʺŞi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.  Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una,  Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mineʺ(Ioan 17:18-23).

Astăzi Cel ce a rostit această rugăciune mijlocește înaintea Tatălui în favoarea ființelor omenești pe care El le-a răscumpărat. El le prezintă lui Iehova, spunând: ʺI-am săpat pe mînile Meleʺ(cf. Isaia 49:16).

Sfințirea trebuie să vină prin adevăr și unitate cu Hristos- acesta este scopul lui Hristos pentru noi. Prin sfințirea și unitatea lor, creștinii trebuie să dovedească lumii că o lucrare desăvârșită a fost făcută pentru ei, în și prin Hristos. Astfel ei trebuie să dea mărturie că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să salveze pe păcătoși. Nu-L veți lăsa pe Hristos să-Și continue lucrarea de sfințire în inimile voastre? Toți puteți fi desăvârșiți în El. Aveți asigurarea că prin sfințirea adevărului puteți fi  făcuți desăvârșiți într-unul….

Mântuitorul este familiarizat cu suferința spirituală a copiilor Săi. El știe cum, câteodată inimile lor sunt rănite și sângerează. El ar fi ajutat și mângâiat pe cei suferinzi. El ne spune: ʺPurtaţi-vă sarcinile unii altoraʺ (Galateni 6:2). ʺNoi, cari suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, şi să nu ne plăcem nouă înşineʺ ( Romani 15:1). Trebuie să ne raportăm corect unii cu alții, chiar dacă pentru aceasta este nevoie de sacrificiu. Hristos a făcut un sacrificiu infinit pentru noi, n-ar trebui să fim și noi doritori să sacrificăm pentru alții? Trebuie să ne păzim cu grijă pentru a nu răni, sau zdrobi inimile copiilor lui Dumnezeu, pentru că atunci când facem aceasta noi rănim și zdrobim inima lui Hristos. – Scrisoarea 31, 17 ianuarie 19o4, către familia pastorului J. A. Burden și a medicului D. H. Kress.

Devoționalul face parte din cartea Privind în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *