Înălțați stindardul pe măsură ce marea luptă se intensifică

ʺCăci n-avem nici o putere împotriva adevărului ci pentru adevăr.  În adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteţi tari; şi ne rugăm pentru desăvârşirea voastrăʺ. 2 Corinteni 13:8, 9

Dumnezeu a rânduit apostoli, păstori, evanghelişti şi învăţători pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unitatea credinţei. El declară poporului Său: „Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu”. Trebuie să aibă loc un progres continuu. Pas cu pas, urmaşii Săi să lase cărări drepte în urma lor, pentru ca cei care șchioapătă să nu fie rătăciţi de pe cale.

Cei care doresc să lucreze pentru Dumnezeu trebuie să lucreze în mod inteligent  pentru a-şi corecta defectele şi pentru a-L slăvi pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, rămânând în lumină şi lucrând în lumina Soarelui Neprihănirii. În felul acesta, ei vor conduce biserica înainte şi în sus pe calea spre cer, aşa încât separarea ei de lume să ajungă din ce în ce mai distinctă.

Când caracterul lor va fi asemenea Modelului divin, oamenii nu se vor teme pentru prestigiul personal. Cu o vigilenţă neobosită, iubitoare şi devotată ei vor apăra interesele sfinte ale bisericii de răul care ameninţă să micşoreze şi să ascundă lumina pe care Dumnezeu a prevăzut-o să strălucească prin ea. Ei vor avea grijă ca strategiile folosite de Satana prin  a încuraja căutarea greşelilor, vorbirea de rău, bârfa şi acuzarea membrilor să nu-şi găsească locul şi nici aprobarea în biserică, deoarece astfel de lucruri o vor slăbi şi o vor doborî.

Nu va fi niciodată un timp în istoria bisericii, când lucrătorii lui Dumnezeu să-şi poată împreuna mâinile, spunând: „Pace şi linişte”.  Atunci va veni acea nimicire neaşteptată. Totul pare să înainteze în mijlocul unei prosperităţi aparente, dar Satana este mai mult decât vigilent. El cercetează şi se consultă cu îngerii lui răi pentru a găsi alte modalităţi de a ataca, acolo unde poate să aibă succes. Conflictul va ajunge din ce în ce mai puternic şi mai înverşunat, deoarece Satana este condus de o forţă demonică.

Pe măsură ce lucrarea poporului lui Dumnezeu înaintează cu o energie sfinţită, irezistibilă, înălțând stindardul neprihănirii lui Hristos în biserică, conduși de o putere care vine de la tronul lui Dumnezeu, marea luptă va ajunge din ce în ce mai puternică şi mai hotărâtă. Minţile se vor ridica una împotriva alteia, planurile vor intra în conflict, principiile de origine cerească se vor opune principiilor lui Satana. Adevărul, în diferitele lui aspecte, va intra în conflict cu păcatul aflat într-o continuă schimbare, care se manifestă în noi şi noi forme şi care, dacă va fi posibil, îi va înşela chiar şi pe cei aleşi. – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 406, 407.

Devoționalele din 2012 sunt din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *