Deși cădem, putem birui

ʺSatură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta, şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom veseliʺ Psalm 90:14.

Dacă ar recunoaşte procedeele Sale cu ei și ar accepta învăţăturile Sale, poporul lui Dumnezeu ar găsi o cale dreaptă pe care să meargă şi o lumină călăuzitoare prin întuneric şi descurajare. David a învăţat înţelepciunea din procedeele lui Dumnezeu cu el şi s-a plecat în umilinţă sub pedeapsa Celui Prea Înalt. Descrierea fidelă a adevăratei lui stări, făcută de profetul Natan, l-a determinat pe David să-şi recunoască păcatele şi l-a ajutat să se despartă de ele. El a acceptat sfatul cu umilinţă şi s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. „Legea Domnului”, exclamă el, „este desăvârşită şi înviorează sufletul”.

Păcătoşii pocăiţi n-au motiv să ajungă la disperare pentru că li se amintesc călcările de lege şi sunt avertizaţi de pericolele în care se află. Chiar eforturile acestea făcute în favoarea lor arată cât de mult îi iubeşte Dumnezeu şi doreşte să-i salveze. Ei n-au decât să-I urmeze sfatul şi să facă voia Lui, spre a moşteni viaţa veşnică. Dumnezeu le pune în față păcatele, iar copiii Lui care au greşit le pot vedea în toată enormitatea lor în lumina adevărului divin. Este atunci datoria lor să renunţe la ele pentru totdeauna.

Dumnezeu este tot atât de puternic să salveze din păcat astăzi cum a fost în timpul patriarhilor, al lui David, al profeţilor şi apostolilor. Mulţimea cazurilor raportate în istoria sacră, în care Dumnezeu Şi-a eliberat poporul de nelegiuirile sale, ar trebui să facă pe creştinul acestui timp dornic să primească instruire divină şi, zelos, să-şi desăvârşească un caracter care va suporta amănunţita cercetare a judecăţii.

Istoria biblică întăreşte inima slăbită cu nădejdea îndurării lui Dumnezeu. Nu trebuie să disperăm de vreme ce vedem că alţii au luptat cu descurajări ca ale noastre, au căzut în ispite exact cum am căzut şi noi şi totuşi au recâştigat terenul şi au fost binecuvântaţi de Dumnezeu. Cuvintele inspiraţiei mângâie şi înveselesc sufletul greşit.

Cu toate că patriarhii şi apostolii au fost supuşi slăbiciunilor omenești, totuşi, prin credinţă, au fost găsiți buni, şi-au dus luptele în puterea Domnului şi au biruit în mod strălucitor. Astfel, noi ne putem încrede în virtutea sacrificiului ispăşitor şi să fim biruitori în Numele lui Isus. Natura omenească este natură omenească peste tot în lume, de pe vremea lui Adam până la generaţia de astăzi, şi iubirea lui Dumnezeu în toate veacurile este fără egal. – Mărturii vol.4, pag.14, 15.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *