Slujirea neegoistă aduce bucurie și lui Hristos și nouă

ʺSă nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de obosealăʺ Galateni 6:9.

În viaţa aceasta, lucrarea noastră pentru Dumnezeu pare adesea să fie aproape fără rod. Străduinţele noastre de a face binele s-ar putea să fie sârguincioase şi perseverente şi, cu toate acestea, poate că nu ni se va îngădui să vedem rezultatele lor. Pentru noi s-ar părea că efortul este pierdut. Dar Mântuitorul ne asigură că lucrarea noastră este scrisă în cer şi că răsplata nu poate să lipsească… În cuvintele psalmistului citim: „Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii“ (Psalmii 126, 6).

Şi, în timp ce marea răsplătire finală este dată la a doua venire a lui Hristos, lucrarea sinceră pentru Dumnezeu aduce o răsplată chiar în viaţa aceasta. Lucrătorul va avea de înfruntat obstacole, împotrivire şi descurajări amare şi sfâşietoare de inimă. S-ar putea ca el să nu vadă rodul ostenelilor lui. Dar, în faţa tuturor lucrurilor acestora, el găseşte în lucrarea lui o răsplată fericită.

Toţi aceia care se predau lui Dumnezeu într-o slujire neegoistă pentru omenire sunt conlucrători cu Domnul slavei. Gândul acesta îndulceşte orice trudă, dă puteri voinţei, dă forţă spiritului orice ar fi să se întâmple. Lucrând cu o inimă neegoistă, înnobilat prin părtăşia cu suferinţele lui Hristos, împărtăşindu-se de simpatiile Lui, ei contribuie la sporirea valului bucuriei Lui şi aduc onoare şi laudă înălţatului Său Nume.

În comuniune cu Dumnezeu, cu Hristos şi cu îngerii sfinţi, ei sunt înconjuraţi de o atmosferă cerească, o atmosferă care aduce sănătate corpului, vigoare intelectului şi bucurie sufletului.

Toţi cei care îşi consacră trupul, sufletul şi spiritul în slujba lui Dumnezeu vor primi fără încetare o nouă înzestrare cu putere fizică, mintală şi spirituală. Rezervele nesfârşite ale cerului sunt la dispoziţia lor. Hristos le dă suflarea propriului Său spirit, viaţa propriei Sale vieţi. Duhul Sfânt pune cele mai alese energii ale Sale să lucreze în inimă şi în minte.  –Mărturii vol.6, pag. 305, 306.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *