Urmașii lui Hristos trebuie să fie diferiți de lume

ʺVoi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunatăʺ 1 Petru 2:9.

Când citim Cuvântul lui Dumnezeu, este atât de evident că poporul Său trebuie să fie deosebit şi distinct de lumea necredincioasă din jurul lor. Poziţia noastră este de mare însemnătate şi înfricoşătoare; pentru că trăim în timpul sfârşitului, cât este de important să imităm exemplul Domnului Hristos şi să umblăm exact aşa cum a umblat El. „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze“ (Matei 16, 24). Părerile şi înţelepciunea oamenilor nu trebuie să ne călăuzească sau să ne stăpânească. Acestea îndepărtează întotdeauna de cruce.

Slujitorii lui Hristos nu au aici nici cămin, nici vreo comoară. Ce bine ar fi ca ei să înţeleagă că numai pentru că Domnul locuieşte între noi putem trăi în pace şi siguranţă printre vrăjmaşii noştri. Nu este privilegiul nostru să pretindem favoruri speciale de la lume. Trebuie să consimţim să fim săraci şi dispreţuiţi în mijlocul oamenilor, până ce lupta se va sfârşi şi se va obţine biruinţa. Mădularele lui Hristos sunt chemate să iasă afară din lume şi să se despartă de prietenia şi spiritul lumii; tăria și puterea lor constă în faptul că sunt aleşi şi primiţi de Dumnezeu…

Lumea este coaptă pentru nimicire. Dumnezeu îi va mai putea suporta pe păcătoşi doar foarte puţin. Ei trebuie să bea drojdia paharului mâniei Sale neamestecate cu milă. Aceia care vor fi moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos ai moştenirii veşnice vor fi deosebiţi de ceilalţi. Da, atât de deosebiţi, încât Dumnezeu aşează un semn asupra lor, care îi desemnează ca fiind ai Săi, cu totul ai Săi. Credeţi voi că Dumnezeu va primi, onora şi recunoaşte un popor atât de amestecat cu lumea, încât se deosebeşte de aceasta doar cu numele? Citiţi din nou Tit 2, 13-15. Se va şti în curând cine este de partea Domnului, cine nu se va ruşina de Isus. Aceia care nu au curajul moral de a lua în mod conştient poziţie în faţa necredincioşilor, de a părăsi practicile lumii şi de a imita viaţa plină de tăgăduire de sine a lui Hristos se vor ruşina de El şi nu le va plăcea exemplul Lui. – Mărturii pentru comunitate, vol. 1, pag. 286, 287.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *