Creștere spirituală prin rugăciune

25-01-2012

ʺCereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschideʺ Matei 7:7, 8.

Pastorii și [toți ceilalți] care lucrează efectiv pentru salvarea sufletelor trebuie să fie atât cercetători ai Bibliei cât și bărbați și femei ai rugăciunii. Este păcat ca cei care încearcă să învețe și pe alții Cuvântul să fie neglijenți în studierea lui. Toți cei care simt valoarea sufletelor vor fugi la adăpostul adevărului, de unde li se va putea da înțelepciune, cunoștință, tărie și putere  divină pentru a face lucrările lui Dumnezeu. Ei n-ar trebui să fie fără ungerea sfântă de sus. Prea mult este în joc pentru ca ei să îndrăznească să fie lipsiți de griji în ce privește progresul lor spiritual…

Slujitori ai lui Hristos  [și ceilalți] pe care Dumnezeu v-a făcut depozitari ai legii Sale, voi aveți un adevăr nepopular. Voi trebuie să duceți lumii această solie. Avertizări trebuiesc date… să se pregătească pentru ziua cea mare a lui Dumnezeu. Trebuie să ajungeți la cei ale cărori inimi sunt împietrite de păcat și iubirea de lume. Rugăciunea fierbinte și neîncetată împreună cu stăruința în a face binele vă vor aduce în comuniune cu Dumnezeu; mintea și inima vor fi  impregnate cu o conștiență a lucrurilor  veșnice, și ungerea divină, care izvorăște din legătura cu Dumnezeu, va fi turnată asupra voastră. Aceasta va face mărturia voastră puternică pentru a convinge și a converti. Lumina voastră nu va fi șovăielnică, ci cărarea voastră va fi luminoasă, cu strălucire cerească. Dumnezeu este atotputernic și Cerul este plin de lumină. Trebuie doar să folosiți mijloacele pe care Dumnezeu le-a așezat în puterea voastră  pentru a obține binecuvântarea divină.

Fiți stăruitori în rugăciune. Voi sunteți o mireasmă de viață spre viață sau de moarte spre moarte. Voi ocupați o poziție de o responsabilitate grozavă. Vă rog să răscumpărați vremea. Veniți foarte aproape de Dumnezeu în rugăciune și veți fi ca un pom sădit lângă ape, ale cărui frunze sunt totdeauna verzi și care aduc rod la vremea potrivită… Mergeți doar la Dumnezeu, credeți-L pe cuvânt și lăsați ca lucrările voastre să fie susținute  de o credință vie în făgăduințele Sale. Dumnezeu nu vă cere rugăciuni elocvente și raționament logic; ci doar o inimă umilă, pocăită, gata și dornică de a învăța de la El. – Review and Herald, 8 august 1878.

Devoționalul face parte din cartea  Asemenea lui Isus de Ellen G. White.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *