Rugăciunea este strâns legată de reformă

19-01-2012

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate dela căile lui rele, -îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara”2 Cronici 7:14.

Iar în rugăciunea profetică înălţată la consacrarea templului; ale cărui slujbe le restatorniciseră Ezechia şi tovarăşii săi, Solomon se rugase: “Când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmaşi pentru că a păcătuit împotriva Ta: dacă se vor întoarce la tine şi vor da slavă Numelui Tău, dacă Îţi vor face rugăciuni şi cereri în casa aceasta, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului Tău Israel ”(1 Împăraţi 8, 33.34).

Sigiliul aprobării divine fusese pus pe această rugăciune, deoarece la încheierea ei căzuse foc din cer, care mistuise arderea de tot şi jertfele, iar slava Domnului umpluse templul (vezi 2 Cronici 7, 1). Noaptea, Domnul Se arătase lui Solomon pentru a-i spune că rugăciunea îi fusese ascultată şi mila va fi manifestată faţă de aceia care se vor închina acolo…

Timp de mulţi ani, Paştele nu mai fusese respectat ca sărbătoare naţională. Despărţirea împărăţiei după încheierea domniei lui Solomon făcuse ca acest lucru să pară cu neputinţă de realizat. Dar judecăţile grozave care căzuseră peste cele zece seminţii au trezit în inimile multora dorinţa după lucruri mai bune, iar soliile cercetătoare ale proorocilor îşi făcuseră efectul… Cei nepocăiţi le-au întors spatele; cu toate acestea, unii, gata să-L caute pe Dumnezeu pentru o cunoaştere mai clară a voinţei Sale, “s-au umilit şi au venit la Ierusalim” (2 Cronici 30, 10.11) – Profeți și regi 335-337.

Pentru Israelul lovit de nenorocire era doar o singură scăpare — o întoarcere de la păcatele care aduseseră asupra lui mânia pe pedepsitoare a Celui Atotputernic şi o întoarcere la Domnul din toată inima. Lor li se dăduse asigurarea: “Când voi închide cerul, şi nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu: dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara” (2 Cronici 7, 13.14). Pentru ca să dobândească acest rezultat binecuvântat, Dumnezeu a oprit mai departe de la ei roua şi ploaia, până când o reformă hotărâtă avea să aibă loc. – Profeți și regi, 128.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *