Blândețea, 10 martie

Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste. Efeseni 4:2

Te invit să te uiți la Omul de pe Golgota. Uită-te la Cel al cărui cap a fost încoronat cu coroana de spini, care a purtat crucea rușinii, care a mers pas cu pas pe calea umilinței. Privește la Cel care a fost un om al durerilor și obișnuit cu suferința, care a fost disprețuit și respins de oameni. „Totuși El suferințele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui ”(Isaia 53: 4). „Dar El era  străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiți.”(vers 5). Privește la Calvar până când inima ta se va topi de dragostea uimitoare a Fiului lui Dumnezeu. El nu a lăsat nimic nefăcut pentru ca omul căzut să poată fi ridicat și curățat.

Și să nu-L mărturisim? Va degrada religia lui Hristos pe cel ce o primește? Nu; nu va fi nici o degradare în a merge pe urmele  Omului de pe Golgota. Zi de zi să ne așezăm la picioarele lui Isus și să învățăm de la El, că în conversația, comportamentul ,îmbrăcămintea și în toate afacerile noastre, putem dezvălui faptul că Isus guvernează și domnește asupra noastră. Dumnezeu ne cheamă să mergem pe o cale care a fost pregătită pentru răscumpărații Domnului; nu trebuie să urmăm căile lumii. Trebuie să ne predăm totul lui Dumnezeu și să-L mărturisim pe Hristos înaintea oamenilor.

„Dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.”(Matei 10:33). Ce drept avem noi să pretindem a fi creștini și totuși să-L tăgăduim pe Domnul nostru în viață și faptă? „Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. Cine îşi va păstra viaţa o va pierde şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga.”(versetele 38, 39). Zi de zi trebuie să ne tăgăduim eul, să ridicăm crucea și să mergem pe  urmele Domnului.

O, fie  ca botezul Duhului Sfânt să vină asupra ta, pentru a putea  fi umplut de Duhul lui Dumnezeu! Apoi zi de zi tu vei deveni tot mai asemenea chipului  lui Hristos și în fiecare acțiune din viața ta, întrebarea ar fi: „Va slăvi aceasta pe Domnul meu?” Continuând să faci binele cu răbdare vei căuta slava și onoarea și ai primi darul nemuririi. – Review and Herald, 10 mai 1892.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White   Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *