Bucuria, 4 martie

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din Tine  bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele tău, Dumnezeule Preaînalt! Psalm 9:1, 2

Trebuie să avem mai multă credință. Să începem să credem spre mântuire. Să venim la Dumnezeu cu credință, pe deplin siguri că atunci când Îi predăm totul, El ne va face caracterul asemenea  lui Hristos. Trebuie să spunem asta tuturor, iar și iar. Apoi, una cu Hristos, Îl putem dezvălui lumii. Atunci toată lucrarea noastră sporadică și întâmplătoare va înceta.

Să-L onorăm pe Dumnezeu arătând credință fermă și încredere neclintită. Să ne amintim că El nu este proslăvit de manifestarea unui spirit irascibil, nefericit. Domnul poartă de grijă florilor. El le dă frumusețe și parfum. Nu ne va da El mult mai mult parfumul unei bune dispoziții? Nu va restabili El în noi chipul divin? Atunci, haidem să avem credință în El. Haideți acum, chiar acum, să ne așezăm acolo unde El ne poate da Duhul Său Sfânt. Atunci  vom putea da lumii o revelație a ceea ce face religia adevărată pentru bărbați și femei. Bucuria unui Mântuitor care ne umple inimile ne dă acea pace și încredere care ne permite să spunem: „Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu”(Iov 19:25).

În Cuvântul Său, Domnul a arătat clar că poporul Său este un popor voios. Adevărata credință întinde mâna și se prind de Cel care se află în spatele făgăduinței „Mare va fi propăşirea [pacea  în tr. eng.] fiilor tăi ”(Isaia 54:13). „Căci aşa vorbeşte Domnul: „Iată, voi îndrepta spre el pacea ca un râu”(Isaia 66:12). „Căci voi preface Ierusalimul în veselie şi pe poporul lui în bucurie.”(Isaia 65:18). În Dumnezeu puteți  să „vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită” (1 Petru 1: 8). „Cu El se vor binecuvânta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit”(Psalm 72:17). Să ne străduim să  educăm pe credincioși să se bucure în Domnul. Bucuria spirituală este rezultatul credinței active. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie plin de credință și de Duhul Sfânt. Atunci El va fi proslăvit în ei. — Bible Training School, 1 aprilie 1905.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White  

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *