Oase uscate reînsufleţite, 06 februarie

Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăși în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am făcut, zice Domnul. Ezechiel 37:14

Nu agentul omenesc, este cel ce inspiră viața. Domnul Dumnezeul lui Israel va face această parte, însuflețind la activitate natura spirituală lipsită de viaţă. Suflarea Domnului oştirilor trebuie să intre în corpurile neînsuflețite. La judecată, atunci când toate secretele vor fi dezvăluite, se va ști că vocea lui Dumnezeu a vorbit  prin  agentul omenesc şi a deșteptat conștiința adormită, a trezit înzestrările lipsite de viaţă şi a mişcat pe cei păcătoşi  la  pocăință, regret şi părăsirea păcatelor. Se va vedea atunci în mod clar că prin agentul omenesc, credința în Isus Hristos a fost împărtășită sufletului,  viaţă spirituală din cer a fost insuflată asupra celui care era mort în greşeli şi păcate şi el a fost însuflețit cu viaţă spirituală.

Dar această comparație a oaselor uscate nu se aplică doar lumii, ci şi celor care  au  fost binecuvântaţi cu o mare lumină, pentru că şi ei sunt ca scheletele din  vale. Ei au forma de oameni, arată ca un trup, dar nu au viaţă spirituală. Dar parabola nu lasă oasele uscate doar unite împreună, alcătuind oameni, pentru că nu este de ajuns să existe simetrie între membre şi caracteristici. Suflarea de viaţă, trebuie să  însufleţească trupurile, pentru ca să poată sta în picioare, şi să începă să lucreze. Aceste oase reprezintă casa lui Israel, biserica lui Dumnezeu, şi speranţa bisericii este influenţa însufleţitoare a Duhului Sfânt. Domnul trebuie să sufle asupra  oaselor  uscate,  pentru ca acestea să trăiască.

Duhul lui Dumnezeu, cu puterea sa dătătoare de viaţă, trebuie să fie în fiecare agent omenesc, astfel încât fiecare muşchi spiritual şi fiecare rezervă de energie să fie antrenate. Fără Duhul Sfânt, fără suflarea lui Dumnezeu, există o somnolență a conștiinței, o pierdere a vieții spirituale. Mulţi dintre cei care sunt fără viaţă spirituală au numele în registrele bisericii, dar ele nu sunt scrise în cartea vieţii Mielului. Ei pot să facă parte din biserică, dar nu sunt uniţi cu Domnul. Ei pot fi sârguincioşi în  îndeplinirea unor anumite îndatoriri şi pot fi consideraţi oameni vii, dar  mulţi  se numără printre cei cărora „le merge numele că trăiesc, dar sunt morţi” (Apocalipsa 3:1) – Ellen White, Comentarii Biblice, vol.4, 1165,1166.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.  

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *