Mângâietorul, 2 ianuarie

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16:13

Cum putem sta în ziua încercării dacă nu înțelegem cuvintele lui Hristos? El a spus: „V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”(Ioan 14:25, 26). Duhul Sfânt este cel care trebuie să aducă în memoria noastră cuvintele lui Hristos. Tema asupra căreia a ales Domnul Hristos să rămână în ultima cuvântare adresată ucenicilor Săi a fost cea a lucrării Duhului Sfânt. El le-a deschis în față o mare parte din adevăr. Ei trebuiau să primească cuvintele Sale prin credință și Mângâietorul, Duhul Sfânt, urma  să aducă toate lucrurile în memoria lor.

Mângâierea dată de Hristos în această făgăduință era găsită în faptul că influența divină trebuia să fie cu urmașii Săi până la sfârșit. Dar această făgăduință nu este acceptată, nici crezută de oameni astăzi și de aceea nu este prețuită de ei și nici nu se vede împlinirea ei în experiența bisericii. Promisiunea darului Duhului lui Dumnezeu este lăsată ca o chestiune care trebuie luată puțin în considerare de către biserică. Acest subiect nu este imprimat asupra oamenilor și rezultatul este doar ceea ce ar putea fi de așteptat – secetă spirituală, întuneric spiritual, declin și moarte spirituală. Subiecte minore ocupă mintea și sufletul, dar puterea divină care este necesară pentru creșterea și prosperitatea bisericii, care, dacă ar fi dobândită, ar aduce cu sine toate celelalte binecuvântări, lipsește, deși ni se oferă într-o infinită plinătate. Atât timp cât biserica este mulțumită cu lucruri mici, ea este descalificată pentru a primi lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Dar de ce nu ne este foame și sete după darul Duhului Sfânt, când acesta este mijlocul prin care inima poate fi păstrată curată? Domnul plănuiește ca  puterea divină să coopereze cu efortul omenesc.

Este esențial pentru creștin să înțeleagă rostul promisiunii Duhului Sfânt chiar înainte de venirea Domnului nostru Isus a doua oară. Vorbiți despre El, rugați-vă pentru El, predicați despre El; căci Domnul este mai dispus să dea Duhul Sfânt decât sunt părinții doritori să ofere daruri  bune copiilor lor. – The Review and Herald, 15 noiembrie 1892.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *