Ziua 9 – Să facem cunoscută mărirea Sa

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. ” Romani 13:8

„Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei este aceea de a duce lumii Evanghelia. De la început, planul lui Dumnezeu a fost acela ca, prin biserica Sa, să descopere lumii plinătatea și desăvârșirea Lui. Membrii bisericii, aceia pe care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, au datoria să facă cunoscut mărirea Sa.  Biserica este depozitara bogățiilor harului lui Hristos; și, prin biserică, se va descoperi, în cele din urmă, chiar domniile și „stăpânirile din locurile cerești”, ultima și deplina desfășurare a iubirii lui Dumnezeu. Efeseni 3, 10.” Faptele Apostolilor, p. 9

Întrebări de meditat

Conform cu Romani 13: 8 se pare că suntem datori să-i iubim pe ceilalți așa cum ne-a iubit Dumnezeu . Cum putem dovedi acea iubire chiar și în situații dificile, mai ales când am fost nedreptăți de ceilalți? Cum putem fi instrumentul lui Dumnezeu prin care să descopere mărirea Sa?

Motive de rugăciune – Sabat, 4 aprilie 2020
  1. Rugați-vă ca noi, ca biserică adventistă din ziua a șaptea, să ne îndeplinim misiunea de instrument ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.
  2. Rugați-vă pentru unii dintre membrii noștri din Kenya. Rugați-vă pentru iertare și vindecare printre membrii bisericii și unitate și înțelepciune pentru viitor în această criză COVID-19. Rugați-vă, de asemenea, ca Duhul Sfânt să fie asupra conducerii bisericii în toată Kenya.
  3. Rugați-vă pentru membrii și conducătorii bisericii noastre din Burundi, Africa, care continuă să fie asupriți. Rugați-vă ca dragostea lui Dumnezeu să fie dată pe față prin mărturia celor din Burundi și prin mărturia membrilor bisericii din întreaga lume, care strălucesc pentru Isus chiar și în mijlocul acestor mari tulburări și suferințe.
  4. Rugați-vă pentru un accent continuu pe noile forme de evanghelizare care ajung la oameni prin internet și alte modalități, respectând „distanțarea socială”, dar menținând importanța dată lui Hristos, Cuvântului Său, neprihănirii Sale, slujirii Lui în sanctuar și puterii Lui de mântuire în această mare luptă.
  5. Rugați-vă să știm să vestim în mod practic Cele 3 Solii Îngerești, împreună cu solia despre sănătate al lui Dumnezeu, deoarece aceste solii sunt atât de relevante pentru acest timp din istoria Pământului.

Pentru aprofundare – Sugestii pentru studiu suplimentar în această săptămână:

  • Ellen White, Calea către Hristos, capitolele 2 și 3
  • Îndepărtează spărturile ”spirituale” din cartea Îndrăznește să ceri mai mult  de Melody Mason

Dacă aveți motive de rugăciune le puteți menționa în comentarii sau în formularul de contact și ne vom ruga împreună pentru voi!

Traducere: Adina Păltineanu

DESCĂRCAȚI MATERIALELE ACESTEI SĂPTĂMÂNI AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *