Toată natura este susținută de Dumnezeu, 22 ianuarie

El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. Coloseni 1 :17

În ceea ce privește acest pământ, Scriptura declară că lucrarea de Creație a fost sfârșită. „Lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.” Evrei 4, 3. Însă puterea lui Dumnezeu este încă exercitată pentru susținerea obiectelor creației Sale… Fiecare respirație, fiecare bătaie a inimii reprezintă o dovadă a grijii Aceluia în care trăim, ne mișcăm și ne aflăm ființa.

Nu prin propria sa putere își dă pământul bunătățile și își continuă an după an mișcarea în jurul soarelui. O mână nevăzută conduce planetele în circuitul lor ceresc.

Dumnezeul cerurilor este neîncetat la lucru. Prin puterea Sa apare vegetația, apare orice frunză și înflorește orice floare. Fiecare picătură de ploaie sau fulg de zăpadă, fiecare fir de iarbă, fiecare frunză, floare și pomișor mărturisesc despre Dumnezeu. Aceste lucruri micuțe, atât de obișnuite în jurul nostru, ne învață că nimic nu rămâne neobservat de infinitul Dumnezeu, nimic nu este prea mic pentru atenția Sa.

Mulți învață că materia posedă energie vitală… că lucrurile din natură sunt conduse în armonie cu niște legi fixe, în care nici chiar Dumnezeu nu poate interveni. Aceasta este o falsă știință și nu este susținută de Cuvântul lui Dumnezeu. Natura este la dispoziția Creatorului ei. Dumnezeu nu anulează legile Sale și nici nu lucrează împotriva lor, ci El le folosește continuu ca instrumente ale Sale.

Lucrările lui Dumnezeu din natură nu sunt Dumnezeu Însuși în natură… Astfel încât, de vreme ce natura reprezintă o expresie a gândirii lui Dumnezeu, nu natura, ci Dumnezeul naturii trebuie înălțat.

În natură se vădește continua lucrare a Tatălui și a Fiului. Hristos spune: „Tatăl Meu lucrează până acum; și Eu de asemenea lucrez”. (Ioan 5, 17.)

Mâna care sprijină lumile în spațiu, mâna care ține toate lucrurile pretutindeni în universul lui Dumnezeu în ordinea în care sunt aranjate și în neobosita lor activitate, este mâna care a fost bătută în cuie pe cruce pentru noi.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White. Traducere și adaptare: Adina Păltineanu   Photo by Nithin TR on Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *