Amprenta divinității în Cuvântul Său – 11 aprilie

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Coloseni 3:16

În Cuvântul lui Dumnezeu, zărim puterea care a pus temeliile pământului şi a întins cerurile. Numai aici putem găsi o istorie a neamului nostru, nepătată de prejudecăţi omeneşti sau de mândria omenească. Aici ni se raportează luptele, înfrângerile şi biruinţele celor mai mari bărbaţi pe care i-a cunoscut vreodată lumea. Aici ni se desfăşoară înainte marile probleme ale datoriei şi ale destinului nostru. Cortina care desparte lumea vizibilă de cea invizibilă este ridicată şi privim lupta puterilor ce se confruntă, puterile binelui şi răului. De la cea dintâi pătrundere a păcatului până la biruinţa finală a dreptăţii şi adevărului, totul nu este altceva decât o dezvăluire a caracterului lui Dumnezeu. Cu prilejul cercetării evlavioase a adevărurilor expuse în Cuvântul Său, mintea…este adusă în legătură strânsă cu mintea Celui nemărginit. Un studiu de felul acesta nu numai că va înnobila şi va curăţi caracterul, dar nu va întârzia să crească şi să sporească puterile minţii.

Învăţăturile Bibliei au o influenţă vitală asupra prosperităţii omului în toate împrejurările vieţii. Ea arată principiile care sunt piatra unghiulară a binelui naţiunii — principii de care depinde existenţa societăţii şi care asigură apărarea familiei — principii fără de care nici un om nu poate obţine nici onoarea, fericirea sau puterea de a fi folositor şi nici nu poate spera să obţină viaţa veşnică. Nu există poziţie în viaţa aceasta, şi nici etapă a vieţii omului, pentru care învăţăturile Bibliei să nu constituie cea mai de seamă pregătire. Cercetat şi ascultat, Cuvântul lui Dumnezeu va da lumii bărbaţi cu o inteligenţă mai puternică şi mai activă decât ar produce adunarea tuturor cunoştinţelor pe care le cuprinde filozofia omenească. S-ar forma bărbaţi puternici şi cu caracter bine închegat, bărbaţi cu putere de pricepere şi cu judecată sănătoasă, bărbaţi care ar fi spre onoarea lui Dumnezeu şi spre binecuvântarea omenirii.

Și prin studierea științei vom obține tot o cunoaștere a Creatorului. Toată ştiinţa adevărată nu este altceva decât o tălmăcire a celor scrise de Dumnezeu în lumea materială. Amândouă, atât cartea naturii, cât şi Cuvântul scris, când sunt bine înţelese, ni-L fac cunoscut pe Dumnezeu prin faptul că ne învaţă ceva din legile înţelepte şi binefăcătoare prin mijlocirea cărora lucrează El…

Amprenta Dumnezeirii descoperită pe paginile revelaţiei se vede şi pe munţii ce se înalţă spre cer, pe câmpiile roditoare, pe întinsul şi adâncul ocean. Lucrurile din natură îi vorbesc omului despre iubirea lui Dumnezeu, Creatorul său. – Patriarhi și Profeți, p. 596-600

Devoționalul este din cartea ”Reflecting Christ”.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *