Ziua 95 – Sabat, 27 iunie

Pe genunchi înainte

Day95-300x199Pasaj biblic de meditat: Filipeni 4:1-23

Verset cheie: „Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” Filipeni 4:7

„Cum pot eu să rămân credincios în mijlocul zguduirii? Unde mă voi ascunde, ce voi mânca, cum voi supraviețui în timpul de strâmtorare?” Dacă nu suntem bine înrădăcinați în Hristos, poate fi un lucru terifiant să te gândești la cum vei reuși să supraviețuiești și să treci cu bine prin perioada încercărilor de la final. Dar evenimentele finale din istoria acestui pământ sunt în curs de desfășurare chiar acum. Cum vom putea noi fi pregătiți să facem față crizei care va veni?

Pavel ne dă o soluție importantă în Filipeni 4. La finalul versetului 5, el face un apel urgent avertizându-ne: „Domnul este aproape.” De multe ori, această realitate îi face pe oameni să se îngrijoreze, de aceea cuvintele care urmează sunt așezate perfect: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (Filipeni 4:6). Cu alte cuvinte, nu vă îngrijorați că Domnul este aproape, ci rugați-vă pentru toate. Antidotul oricărei îngrijorări, în special legate de lucruri privind timpul sfârșitului, este rugăciunea. Rezultatul promis este exact ceea ce avem nevoie atât în ceea ce gândim noi despre încercările care stau să vină asupra noastră, cât și legat de ce ne va ajuta să trecem prin acel timp de strâmtorare: „Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:7)

În această lume tumultoasă și plină de imprevizibil avem nevoie de pace, iar aceasta o putem obține numai printr-un timp petrecut în rugăciune. În acest pasaj, Pavel continuă să vorbească despre faptul că el a învățat să fie mulțumit în orice circumstanță, prin „Hristos care mă întărește” (Filipeni 4:13). Adu-ți aminte, aceste cuvinte vin de la un om care a fost bătut, întemnițat, lovit cu pietre, naufragiat, etc! Cu adevărat, Pavel știa din experiență personală că rugăciunea este cheia pentru a găsi pace și mulțumire în orice timp de încercare! Nu e de mirare că îl găsim rugându-se și cântând plin de bucurie atunci când era închis în temniță, cu picioarele în butuci și tocmai fusese bătut cu nuiele (Fapte 16:25).

Petru vorbește, de asemenea, de faptul că rugăciunea este cheia pentru o putea rezista în timpurile din urmă: „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii.” (1 Petru 4:7). Petru a descoperit el însuși rezultatele devastatoare care vin ca urmare a neglijării rugăciunii. Isus l-a rugat pe Petru și pe apostoli ”să vegheze și să se roage” pentru a nu fi ”duși în ispită” (Matei 26:41) atunci când se aflau pe culmea celei mai mari crize din viața lor. Dar Petru a adormit în loc să stăruiască în rugăciune, și înainte de a ști ce face, a ajuns să își trădeze cel mai bun Prieten în momentul în care Isus avea cea mai mare nevoie de el.

Inspirația ne spune: „Dormind, deși Domnul Hristos îl îndemnase să vegheze și să se roage, Petru și-a pregătit calea pentru păcatul său cel mare. Toți ucenicii, dormind în acel moment crucial, au suferit o mare pierdere.” (Hristos Lumina Lumii, p.713) Oare ce victorii pierdem astăzi din cauza faptului că dormim atunci când Dumnezeu ne-a chemat să veghem și să ne rugăm?

În Luca 21:36, Isus vorbește explicit despre rugăciune ca fiind cheia pentru a putea sta în picioare la final: „Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”

Ellen White a primit o viziune a timpului sfârșitului, în care ea a văzut că aceia care au stăruit în rugăciune vor fi cei care vor rezista. ”În timp ce aceia care se rugau își continuau strigătele sincere, din timp în timp, o rază de lumină de la Isus venea asupra lor pentru a le încuraja inimile și a le lumina fețele. Am văzut că unii nu luau parte la această lucrare a rugăciunii agonizante. Păreau indiferenți și lipsiți de griji. Ei nu se împotriveau întunericului din jurul lor, și acesta îi învăluia ca un nor gros… Am văzut îngerii lui Dumnezeu grăbindu-se să-i sprijine pe toți aceia care se luptă din toate puterile să țină piept îngerilor răi și să se ajute singuri, făcând cu perseverență apel la Dumnezeu. Dar îngerii Săi i-au părăsit pe cei care nu făceau nici un efort să se ajute singuri; și apoi nu i-am mai văzut…. Toți păreau să aibă un simțământ profund al nevredniciei lor și manifestau o supunere totală față de voința lui Dumnezeu; totuși, asemenea lui Iacov, fiecare, fără excepție, se ruga cu seriozitate și se lupta pentru izbăvire.” (Scrieri timpurii, p.270, 272).

Nu ar putea fi mai clar de atât. Secretul pentru a rezista la final nu stă în a face provizii de mâncare pentru timpurile grele, nici în a găsi locul perfect pentru a ne ascunde. În loc de aceste lucruri, cheia stă în a dezvolta o legătură strânsă cu Hristos prin rugăciune persistentă și sinceră. Ca rezultat, ne este promis că inimile noastre vor fi continuu păzite cu pacea lui Dumnezeu și că Dumnezeu va aduce dreptate ca răspuns la cele mai sincere rugăciuni!

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată din ceruri, putem să vedem că sfârșitul este aproape. Îți mulțumim că nu trebuie să ne îngrijorăm pentru ceea ce vom face atunci. Mulțumim că ne înveți că nevoia noastră cea mai mare este să ne prindem de Tine prin rugăciune stăruitoare. Te rugăm, dă-ne o pasiune sinceră pentru rugăciune. Ajută-ne să ne rugăm ca și cum viața noastră depind de lucrul acesta, pentru că chiar așa este. Îți mulțumim că promiți să ne răspunzi și să ne ajuți atâta timp cât stăruim în rugăciune! Îți mulțumim că nu trebuie să ne fie teamă pentru timpul din urmă pentru că știm că Tu ne vei da putere să rămânem puternic pe poziție! În numele lui Isus, Amin!

De Zac Page

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1.  Rugați-vă ca în timpul sesiunii Conferinței Generale să  avem ”O experiență a Camerei de Sus” așa cum au avut ucenicii la Ziua Cincizecimii, și să fim astfel împuterniciți să vestim lumii întregi pe Hristos așa cum au făcut-o ei. Este vremea să mergem acasă!
  2. Rugați-vă ca fiecare participant să experimenteze o nouă concentrare asupra studierii Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și rugăciune  și să nu părăsească sesiunea Conferinței Generale  în același mod în care au venit.
  3. Rugați-vă pentru creșterea celor 35 de noi Uniuni care vor fi adăugate prin vot în timpul Sesiunii. Toate s-au înființat după 201o. (Dumnezeu lucrează cu adevărat!)
  4. Rugați-vă pentru fratele Ted Wilson, T. Ng, and Robert Lemon ca Dumnezeu să le dea înțelepciune pentru a-și pregăti rapoartele în care vor recapitula ultimii cinci ani.
  5. Rugați-vă ca fiecare din sesiunile de lucru să decurgă lin și punctele de pe ordinea de zi să se realizeze la timp și eficient, încât să proslăvească pe Dumnezeu cu adevărat.
  6. Rugați-vă ca delegații și participanții să-și ia timp să viziteze sala F – camera de rugăciune din clădirea Alamodomului în timpul sesiunii.
  7. Rugați-vă ca vremea să fie suportabilă și să nu fie prea cald pentru participanții care vor veni și vor pleca pe jos de la dom la moteluri.
  8. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra conducerii și delegaților Diviziunii Asiei și Pacificului de Nord care să le dea putere să ia hotărâri inspirate (care vor onora pe Dumnezeu) la Sesiunea Conferinței Generale.
  9. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra conducerii și delegaților Diviziunii Inter-Europene care să-i pregătească să ia hotărâri inspirate (care vor onora pe Dumnezeu) la Sesiunea Conferinței Generale.
  10. Rugați-vă pentru ca atât membrii bisericii cât și conducătorii ei să accepte solia privind sănătatea nu doar în teorie ci și în practica vieții de fiecare zi, astfel încât să putem sluji pe Domnul  cu toată inima, cu toată mintea și tot trupul la capacitate deplină.

”În timp ce aștepți pe Dumnezeu, rostește cuvinte de curaj și  de credință… Fie-ți teamă să te-ndoiești, ca nu cumva acesta să devină un obicei care va distruge credința. Modul de a lucra al Tatălui ceresc poate părea întunecos, misterios și inexplicabil; cu toate acestea trebuie să ne încredem în  El.” În locurile cerești, p.74

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *