El Își arată dragostea față de noi

CoverDragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El” – 1 Ioan 4,9.

Orice manifestare a puterii creatoare este o expresie a iubirii infinite. Suveranitatea lui Dumnezeu implică deplina binecuvântare a tuturor ființelor create. Psalmistul spune:

”Brațul Tău este puternic. Mâna Ta este tare.
Dreapta Ta este înălțată. Dreptatea și judecata
Sunt temelia scaunului Tău de domnie.
Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței Tale.
Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței,
Care umblă înaintea Feței Tale, Doamne!
El se bucură neîncetat de Numele Tău
Și se fălește cu dreptatea Ta” – Psalm 89,13-18.

Istoria marelui conflict dintre bine și rău – de la data când a izbucnit pentru prima dată în ceruri și până la înfrângerea finală a răzvrătirii si eradicarea totală a păcatului – constituie, de asemenea, o demonstrație a iubirii neschimbătoare a lui Dumnezeu… Legea iubirii fiind temelia stăpânirii lui Dumnezeu, fericirea tuturor ființelor inteligente depinde de acceptarea întrutotul, de către acestea a marilor ei principii de dreptate. Dumnezeu dorește de la toate ființele create de El o slujire din dragoste – slujire care izvorăște dintr-o apreciere a caracterului Său. El nu găsește nici o plăcere într-o ascultare din obligație… Atâta vreme cât toate ființele create au recunoscut ascultarea din dragoste, a existat o armonie desăvârșită în tot universul lui Dumnezeu. Era bucuria oștilor cerești să aducă la îndeplinire planurile Creatorului lor. Ele își găseau plăcerea în a reflecta slava Sa și în a-I aduce laudă. Și în timp ce iubirea față de Dumnezeu era supremă, iubirea unuia față de celălalt era plină de încredere și neegoistă. Nu exista nici o notă discordantă care să tulbure armoniile celeste (1 F.B./17.18).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *