Urmați marele Model

CoverʺIsus i-a zis: «Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine»ʺ. Ioan 14:6.

Descriind misiunea Sa pe acest pământ, Isus a declarat:ʺ Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnuluiʺ Luca 4:18,19.

Suntem noi atât de strâns contopiți cu Hristos încât să putem reprezenta lucrarea Sa și să putem urma exemplul Său? Lucrarea Sa a dat forță morală misiunii Sale, arătând că e de origine divină. În fiecare cuvânt și în fiecare faptă  ale Sale erau date pe față compasiune duioasă, dragoste și milă. Cei mai săraci și cei mai umili nu se temeau să se apropie de El. Isus a remarcat totdeauna prezența copilașilor și aceștia erau atrași de El.

Cuvintele Mântuitorului nostru erau clare și hotărâte. El nu a ascuns nici un cuvânt al adevărului, ci vorbea adevărul cu o seriozitate convingătoare. Și pe când vorbea, cei deznădăjduiți se apropiau și erau umpluți cu speranță și curaj. El era Prințul cerului. Niciodată  n-a vorbit un cuvânt care să îndurereze inutil un suflet  plin de teamă și sensibil. A privit cu durere la cei care L-au respins și n-au luat în serios cuvintele Sale și a spus: ʺŞi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!ʺ (Ioan 5:40).

Hristos este Calea, Adevărul și Viața. Viața Lui pe pământ a fost o viață de tăgăduire de sine. El  a mângâiat și a încurajat pe toți cei care au venit la El pentru ajutor, pentru că toți erau prețioși în ochii Săi. El S-a purtat totdeauna cu o demnitate divină și totuși S-a plecat cu o atenție plină de duioșie asupra fiecărui membru al familiei lui Dumnezeu. El a venit ca să stea în fruntea omenirii pentru a da tuturor celor care cred în El puterea de  a deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu. Acesta este exemplul pe care trebuie să-l urmăm noi. Dacă ar fi fost urmat, dușmanul n-ar fi primit o așa mare parte de atenție și onoare cum primește acum de la acei care pretind a fi urmași ai lui Hristos, dar care, în realitate urmează uneltirile satanice. Dumnezeu a trimis pe Fiul său în lume pentru ca cei ce cred în El să nu piară ci să aibă viața veșnică. Urmașii Săi trebuie să dea pe față cea mai strictă onestitate, dreptate și integritate în fiecare tranzacție.

Fie ca lucrarea să înceapă sincer, prin reconvertire și transformarea caracterului. – Manuscris 53, 11 mai 1905, ʺPână la de câte șaptezeci de ori câte șapte.ʺ

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *