Înaintare continuă

CoverʺFraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte,  alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isusʺ Filpeni 3:13, 14.

Este datoria fiecăruia care pretinde a fi creștin de a-și păstra gândurile sub controlul rațiunii și să se silească să fie vesel și fericit. Oricât de amară poate fi cauza  durerii lui, el ar trebui să cultive un spirit de odihnă și liniște în Dumnezeu. Odihna care este în Hristos Isus, pacea lui Hristos, cât de prețioase, ce influență vindecătoare, cât de mângâietoare pentru sufletul împovărat! Oricât de întunecate ar fi perspectivele, fie ca să nutrească un spirit de speranță de bine. Pe când nimic nu este câștigat, prin disperare se pierde mult.  În timp ce buna dispoziție  o resemnare calmă și pacea vor face pe alții fericiți și sănătoși, acestea vor aduce și cel mai mare beneficiu pentru tine.  Tristețea și conversația despre lucruri neplăcute încurajează scene neplăcute, aducând asupra  ta efectul lor neplăcut. Dumnezeu vrea ca noi să uităm  toate acestea- să nu privim în jos ci în sus, tot mai sus!

Tristețea slăbește circulația în vasele de sânge și în nervi și întârzie funcționarea ficatului. Împiedică procesul de digestie și de nutriție și are tendința de a usca măduva întregului sistem…

Intențiile lui Dumnezeu sunt adesea învăluite în mister. Sunt de neînțeles pentru mințile mărginite. Dar Cel care vede sfârșitul de la început știe mai bine decât noi. Ceea ce avem nevoie e să ne curățim de lumesc, să ne desăvârșim un caracter creștin, pentru ca haina neprihănirii lui Hristos să poată fi pusă asupra noastră… Credință, răbdare, stăpânire de sine, gânduri cerești, încredere în înțeleptul Tată ceresc sunt florile perfecte care ajung a maturitate în mijlocul norilor, a dezamăgirilor și a pierderilor grele…

Hotărărârea providenței în legătură cu poporul Său este înaintarea, progresul. Continua înaintare este calea sfințirii , înălțându-ne tot mai sus în cunoașterea și iubirea lui  Dumnezeu… Dumnezeu  este neschimbător – același, ieri, azi și în veci. Trebuie să exersăm credință în toate rugăciunile noastre, pentru  că aceasta nu și-a pierdut puterea, nici ascultarea umilă nu și-a pierdut răsplata. Dacă frații noștri care pretind a crede adevărul ar arăta credința prin faptele lor,  ar onora  pe Dumnezeu și ar fi făcuți în stare să convingă multe suflete că ei au adevărul, pentru că vor realiza împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și vor fi înzestrați cu putere de sus potrivit cu credința și ascultarea lor. – Scrisoarea 1, 29 martie 1883,  Către J.N. Andrews, priuml nostru misionar care murea de tuberculoză în Elveția.

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *