ʺBineʺ vor auzi cei ce folosesc talanții cu credincioșie

ʺÎndată, cel ce primise cei cinci talanţi, s-a dus, i-a pus în negoţ, şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi, a câştigat şi el alţi doi cu eiʺ Matei 25:16, 17.

ʺFiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.ʺ Răscumpărarea a fost plătită pentru orice fiu sau fiică a lui Adam și faptul că cei care au fost răscumpărați cu sângele prețios al lui Hristos refuză să-I fie supuși nu-i va apăra de pedeapsa care va veni asupra lor în ziua finală. Ei vor trebui să dea socoteală pentru faptul că au neglijat să folosească talanții încredințați lor de Stăpân.  Ei vor trebui să răspundă pentru reproșurile aduse Făcătorului și Răscumpărătorului lor și pentru că au jefuit pe Dumnezeu reținând talentele lor de la slujire și au îngropat în pământ bunurile Domnului lor.

Familia omenească este alcătuită din agenți morali responsabili și de la cel mai grozav și cel mai talentat până la cel mai mic și cel mai obscur, tuturor li s-au dăruit bunurile cerului. Timpul este un dar încredințat de Dumnezeu și trebuie să fie folosit cu grijă în serviciul lui Hristos. Influența este un dar al lui Dumnezeu și trebuie folosită pentru transmiterea celor mai înalte și mai nobile scopuri. Hristos a murit pe crucea Golgotei pentru ca toată influența noastră să poată fi folosită pentru a-L înălța pe el în fața unei lumi care piere. Cei  care păstrează în fața ochilor pe Maiestatea cerului murind pe cruce pentru păcatele lor, vor aprecia influența lor în măsura în care atrage pe bărbați și pe femei la Hristos și o vor folosi numai pentru acest scop. Simpatia și afecțiunea sunt talanți care trebui păziți cu sfințenie și îmbunătățiți pentru ca să-I slujim Celui care ne-a răscumpărat.

Tot ceea ce suntem sau putem aparține lui Dumnezeu. Educație, disciplină și orice abilitate în orice domeniu ar trebui folosite pentru El… Fie că  ceea ce ni s-a încredințat este mult sau puțin, Domnul cere  ca deținătorii să facă tot ceea ce pot mai bine. Nu cantitatea încredințată sau îmbunătățirile aduse  aduc oamenilor aprobarea cerului, ci credincioșia, loialitatea față de Dumnezeu, serviciul făcut din dragoste, aceasta aduce binecuvântarea divină. “Bine rob bun și credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpînului tău.” Această răsplată plină de bucurie nu așteaptă până la intrarea lor în cetatea lui Dumnezeu, ci robul credincios are o pregustare a acestei bucurii și în viața aceasta. – Signs of the Times, 23 ianuarie 1893

Devoționalul face parte din cartea  Asemenea lui Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *