02 aprilie – Decalaj

A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Ioan 1:11 Între planul divin și planul omenesc este o permanentă discordanță, un anumit decalaj. Dumnezeu a pășit în lume...