0012 – Abnormitate

 Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur…” Geneza 2:18.La începutul istoriei omenirii, Dumnezeu a folosit un procedeu special pentru a aduce la existență ființa umană,...