65 – Iacov și Pavel nu se contrazic

Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. Pavel, în Romani 3:28Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin...