Cerurile povestesc, 20 ianuarie

„Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de...

Origine prin creațiune, 18 ianuarie

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Evrei 11:3 Singur Cuvântul lui...

Legați de Divin, 17 ianuarie

Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte....

Hrană pentru suflet, 14 ianuarie

Isus i-a răspuns: „Este scris: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’.” Luca 4:4. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie hrana...

Născut din Cuvânt, 13 ianuarie

Fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. 1 Petru...

Secretul puterii, 12 ianuarie

Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Psalm 119:9 Una este să tratăm Biblia ca fiind o carte de învățături morale, pe care să le ascultăm...

Hristos, Cuvântul viu, 11 ianuarie

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan 1 :14 Isus...

Dovada experienței, 10 ianuarie

Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! Psalm 34:8 Există o dovadă care este la îndemâna tuturor: atât a celor mai cultivați, cât și...

error: Conţinutul este protejat.