Dumnezeu este slăvit prin viața oamenilor – 3 iulie

Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:9

Este plăcerea Mântuitorului de a-i vedea pe urmașii Săi colaboratori cu Dumnezeu, primind din belșug toate mijloacele pentru a aduce roadă, și dăruind din belșug ca lucrători sub îndrumarea Lui. Hristos a slăvit pe Tatăl Său prin roada pe care a adus-o și viața adevăraților Săi urmași va produce același rezultat. Primind și împărtășind, lucrătorii Săi vor aduce multă roadă. „Până acum”, a spus Hristos ucenicilor Săi „n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.”

Dumnezeul providenței continuă să umble printre noi, deși pașii Lui nu sunt văzuți, deși lucrările Sale pozitive și directe nu sunt recunoscute sau înțelese. Lumea în înțelepciunea sa omenească nu cunoaște pe Dumnezeu. Domnul plănuiește ca  slava Lui, nu slava oamenilor să se manifeste prin intermediul ființelor omenești. Lumina Lui este cea care strălucește prin intermediul instrumentelor Sale. Providența și revelația funcționează în armonie divină, dezvăluindu-l pe Dumnezeu ca  fiind primul, ultimul și cel mai bun în toate.

Hristos atrage păcătoșii la Sine cu funiile iubirii, căutând să-i unească cu El, pentru a fi împreună lucrători cu Dumnezeu, nu în mândrie și mulțumire de sine, ci în blândețe și umilință. Când păcătoșii sunt convertiți, Dumnezeu este slăvit înaintea locuitorilor și puterilor cerului și pământului. Acești convertiți sunt o priveliște înaintea lumii, îngerilor și oamenilor. „Voi sunteți martorii mei”, spune Dumnezeu. Privind spre Mine, caracterul va fi transformat. Prin manifestarea îngăduinței și dragostei asemenea lui Hristos, veți da pe față această transformare.

Împărtășind altora dragostea și gingășia pe care Dumnezeu le-a revărsat din abundență asupra noastră, vom lăsa lumina să strălucească. Noi ar trebui să folosim cel mai bine posibil fiecare dar al lui Dumnezeu, făcându-l să producă binele. Lui Dumnezeu nu-I putem da nimic care nu este deja al Lui, dar putem ajuta pe cei suferinzi din jurul nostru. Putem să-i ajutăm cu cele necesare acestei vieți și, în același timp, să le vorbim despre iubirea minunată a lui Dumnezeu.

Domnul Hristos și-a identificat interesele cu cele ale poporului Său. El a spus în mod clar că Îi putem sluji, slujind  celor suferinzi. Cuvinte de încurajare și îmbărbătare, vorbite când sufletul este bolnav și pulsul curajului este scăzut, acestea sunt privite de către Mântuitorul ca și cum ar fi vorbite către El…

Noi trebuie să fim în lume o influență corectoare, ca și sarea care își păstrează aroma. Într-o generație nefericită, impură, idolatră, noi trebuie să fim puri și sfinți, arătând că harul lui Hristos are puterea de a restaura în om asemănarea divină. Trebuie să exercităm o influență salvatoare asupra celor din lume. – The Bible Echo, 11 iunie 1900.

Devoționalul face parte din cartea ”Reflecting Christ”  de Ellen G. White.

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *