Conducătorii să practice și să învețe pe alții reforma sanitară

ʺVeniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El, când lucrează asupra fiilor oamenilor!ʺ Psalm 66:5.

Biserica scrie istorie. Fiecare zi este o bătălie și un marș. Suntem  atacați din toate  părțile  de dușmani invizibili și noi, fie biruim prin harul dat nouă de Dumnezeu, fie suntem biruiți. Îi îndemn pe cei care iau o poziție neutră în ce privește reforma sanitară să se convertească. Această lumină este prețioasă și Domnul îmi dă solia de a îndemna pe toți cei care poartă responsabilități în orice domeniu al lucrării lui Dumnezeu  să țină seamă că adevărul este în creștere în inimă și în viață.

De ce unii dintre pastorii noștri manifestă atât de puțin interes față de reforma sanitară? Pentru că învățăturile privind cumpătarea în toate lucrurile este opusă îngăduinței de sine practicate de ei. În unele locuri aceasta a fost o mare piatră de poticnire în calea conducerii oamenilor la a cerceta, a practica și a învăța și pe alții reforma sanitară. Nimeni nu ar trebui  păstrat ca învățător al poporului dacă învățăturile sau exemplul său contrazic mărturia pe care a dat-o Dumnezeu slujitorilor Săi în ce privește dieta, pentru că aceasta va aduce confuzie. Neglijarea reformei sanitare îl face nepotrivit a fi mesagerul Domnului.

Lumina pe care a dat-o Dumnezeu asupra acesti subiect în cuvântul Său este clară, și conducătorii vor fi testați și încercați în multe feluri pentru a se vedea dacă o iau în considerație. Fiecare biserică, fiecare familie, are nevoie să fie instruită în ceea ce privește  cumpătarea creștină. Toți ar trebui să știe cum să mănânce și să bea pentru a-și păstra sănătatea. Suntem în mijlocul evenimentelor finale ale istoriei acestei lumi, de aceea ar trebui să fie un comportament armonios în rândurile  păzitorilor Sabatului. Cei care stau deoparte de marea lucrare de instruire a poporului cu privire la această problemă nu urmează  direcția în care îi conduce Marele Medic. ʺDacă voieşte cineva să vină după Mine,ʺ a spus Hristos, ʺsă se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmezeʺ (Matei 16:24).

Domnul mi-a arătat  că mulți, mulți vor fi salvați de la degenerare fizică, mintală și morală prin influența practică a reformei sanitare. Prelegeri privind sănătatea vor avea loc; publicații vor fi multiplicate. Principiile reformei sanitare vor fi primite  cu interes și mulți vor fi luminați. Influențele asociate reformei sanitare o vor recomanda discernământului tuturor celor care doresc lumina; și ei vor avansa pas cu pas primind adevărurile speciale pentru timpul acesta. Astfel adevărul și dreptatea se întâlnesc. – Review and Herald, 18 iunie 1914.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *